Video: The Biggest Scam in the History of Mankind

Videoer

(Dan­ske under­tek­ster.)

Micha­el Maloney’s Hid­den Secrets of Money, Febru­ary 2013.
www​.hid​den​secretsof​mo​ney​.com — Sour­ce: Gol​den​Sil​ver​.com

Læs også den­ne arti­kel om ban­kvirk­som­hed i Danmark: Slagt guld­kal­ven …