Video: Hold fanen højt!

Videoer

Kil­de: Inter­net­tet.

Med ønsket om, at den­ne kampsang igen vil få betyd­ning for man­ge natio­nal­s­in­de­de Dan­ske­re, der våg­ner op til erken­del­se af, at Adolf Hit­lers natio­nalso­ci­a­li­sti­ske bevæ­gel­se var den ene­ste ærli­ge poli­tik, der nogen sin­de har tjent de euro­pæ­i­ske folk.

Tek­ster: O​-​D​-​I​-​N​.org, 2017