Video: Ernst Zündel er død

Videoer

Sour­ce: Königsti­ger 7. august 2017

No poli­ti­cal pri­so­ner esca­pes a Jewish impri­son­ment wit­hout being fata­l­ly poi­so­ned.
[Ingen poli­tisk fan­ge slip­per fra et jødisk fængsels­op­hold uden at være døde­ligt for­gif­tet.]

More about Ernst Zün­del and Ingrid Rim­land.