Video: Ernst Zündel er død — 78 år

Videoer

Sour­ce: Königsti­ger 7. august 2017 [slet­tet på YouTu­be — gene­tab­le­ret af O​-​D​-​I​-​N​.org].

Inter­view by Jeff Ren­se, May 13, 2010.

Ernst Zün­del died August 5, 2017 — 78 years old. He had been in jail one tenth of his adult life for questio­ning the Jewish Holo­caust. No poli­ti­cal pri­so­ner esca­pes a Jewish impri­son­ment wit­hout being che­mi­cal­ly doo­med. Ernst Zün­del never recove­red from his long impri­son­ment. This Jewish cri­me will never be for­got­ten as long as one sing­le Jew is ali­ve.
[Ernst Zün­del døde den 5. august 2017 — 78 år gam­mel. Han hav­de været i fængsel en tien­de­del af sit voks­ne liv for at betviv­le jøder­nes Holo­caust. Ingen poli­tisk fan­ge slip­per fra et jødisk fængsels­op­hold uden at være kemisk døds­mær­ket. Ernst Zün­del kom sig aldrig over det lan­ge fængsels­op­hold. Den­ne jødi­ske for­bry­del­se vil aldrig bli­ve glemt, så læn­ge én ene­ste jøde lever.]

More about Ernst Zün­del and Ingrid Rim­land.