Video: 9/11 – En psykologisk operation

Videoer

Source: Alexander “Ace” Baker 2011

Videoen skal virke som appetitvækker for dem, der ønsker at sætte sig yderligere ind i detaljerne. Vi har skrevet en artikel (på dansk) om hvordan angrebet på World Trade Center højst sandsynligt blev planlagt og udført punkt for punkt. Vi inkluderer nogle af de nødvendige indledende forberedelser. Det er en lang, systematisk artikel, der beskriver vores egen sammenhængende model stærkt inspireret af bogen “The Third Truth about 9/11” af Dimitri Khalezov. Det er i høj grad hans fortjeneste, at have introduceret den indlysende rigtige model, der giver svarene på alle spørgsmål.
Artiklen har eksisteret i 3 år, men først i 2017 er modellen for alvor begyndt at vinde tilslutning internationalt. Dimitri Khalezov udgav sin bog allerede i 2007.