Video: 9/11 – En psykologisk operation

Videoer

Source: Alexander “Ace” Baker 2011

Den 11. september 2017 udgav vi en revision af vores detaljerede artikel fra 2014 om 9/11, og en afgørende ny opfattelse her på redaktionen er, at “spøgelsesflyene”, som mange har kaldt det, der skærer sig ind i Tvillingetårnene som en tegneseriefigur, ikke udelukkende blev tilvejebragt gennem digital manipulation af videoerne. Dertil er der for mange videoer (mindst 53), der skulle have opnået en total match i forhold til flyenes baner m.v. Sandsynligvis blev begge tårnene ramt af et missil, som det var tilfældet med Pentagon, og indrettet, så det kunne “transportere” indtrykket af et Boing 767 passagerfly. Vi kender ikke den præcise forklaring – ikke endnu, men teknikken eksisterer og er omtalt i militære rammer, omend sparsomt. Det ligger fortsat absolut fast, at intet flyvende objekt af størrelse som et passagerfly ramte tårnene.

Videoen er ret underholdende og skal virke som appetitvækker for dem, der ønsker at sætte sig yderligere ind i detaljerne. Nu skal man blot være opmærksom på, at de viste muligheder for og tegn på manipulation af billederne af flyene, ikke var en nødvendig forudsætning for at bringe billeder af fly i medierne. Men en del af video-manipulationen kan have været begrundet alligevel. Fx kan det, uanset, om det var en digital manipuleringsfadæse eller en uheldig bivirkning af en projektionsteknik – været fristende at fjerne flynæsen, der ser ud til at gennemtrænge Sydtårnets stålkonstruktion helt ubeskadiget.

Læs vores danske artikel om angrebet på World Trade Center og om, hvordan det højst sandsynligt blev planlagt og udført punkt for punkt. Vi inkluderer nogle af de nødvendige indledende forberedelser, der sjældent omtales, men er vigtige for at forstå hele iscenesættelsen. Det er en lang, systematisk artikel, der beskriver vores detaljerede og loyale model i forhold til bogen “The Third Truth about 9/11” af Dimitri Khalezov.
Det er i høj grad Khalezovs fortjeneste at have beskrevet den model, der indtil videre som den eneste besvarer alle spørgsmål i anledning af det, vi kan se.
Vores artikel har eksisteret i 3 år, men først i 2017 er modellen for alvor begyndt at vinde tilslutning internationalt. Dimitri Khalezov skrev sin bog allerede i 2007.