STOP JØDERNE – Før det er for sent !

Redaktionelt

O-D-I-N.org, Redaktionen, 2016-10-30 (opdateret JAN 2017).

 

Hvis du tror, at den muslimske indvandring er det primære problem for Danmark, så læs videre på denne side. Det virkelige problem for danskerne og Danmark er de såkaldte danske jøder, der har infiltreret regeringen og statsapparatet og nu udgør det besluttende flertal i vigtige forsamlinger.

Disse “danske jøder” er ikke det mindste danske, tværtimod – de er fjender af alt dansk, og de udgør en falsk repræsentation af den danske befolkning og dens ønsker. Denne jødiske minoritet har været med til at planlægge – og er ved at gennemtrumfe den mest ødelæggende folkevandring fra Afrika og Mellemøsten, der nogen sinde har ramt Europa og Danmark. Det er en indvandring, der vil smadre vores lande, vores identitet og vores etniske baggrund, og det er præcis hensigten. Denne svinske politik udvikles hver dag af danske jøder i regeringen i nært samarbejde med deres stammefrænder i Den Europæiske Union (EU) og i USA. Når danskerne er endeligt udavlet og fremstår som et underkuet, blandet og forhutlet mindretal i deres eget land o. 2085, har jøderne frit spil i Danmark, og dine børn bliver jødernes slaver.

Måske vil du spørge: – Hvordan kan en minoritet, der kun udgør få procent af landets indbyggere, have så enorm magt, at de kan regere hen over hovedet på den samlede befolkning?

Det fuldstændige svar er gemt i verdenshistorien om jøderne gennem flere årtusinder. Den forklarer, hvordan jøderne målrettet har skaffet sig indflydelse gennem tre vigtige virkemidler: sammenhold, vildledning og betalingsevne. At forfølge og forfine disse virkemidler gennem århundreder for at opnå et øjeblikkeligt overtag har gennem historien givet jøderne ufattelig uforholdsmæssig indflydelse og magt. I 2016 er denne magt overvældende – også i Danmark – og er nu koncentreret imod realiseringen af et af jødernes oprindelige mål: at undertrykke og ultimativt udrydde andre folkeslag.
Først står alle hvide mennesker for tur. Dette sker i øjeblikket ved at udnytte uforligelige, desperate, uvidende, opportunistiske, fjendtlige, primitive menneskegrupper (såkaldte flygtninge) som et våben, der drives ind i homogene, højt udviklede hvide nationer. Det sker mod hvide over hele planeten. Jødernes mål med at destruere den hvide race har nået et foreløbigt klimaks i Sydafrika, hvor hvide er fortrængt til slumområder, hvor de tvinges til at bo sammen med sorte. Samtidig nægtes disse hvide europæiske mennesker af det jødiske EU at vende tilbage til deres forfædres lande i Europa, fx til Tyskland, mens på samme tid horder af sorte lukkes ind i Tyskland af jødeheksen Angela Merkel.

Det korte, dagsaktuelle svar fylder lidt mere:
Jødernes problemer, og alle andres problemer med jøderne, har fra tidernes morgen udspring i jødedommen. Jødedommen er ligesom alle andre religioner skrevet af sine præster, og det jødiske præsteskab har designet en gud, der passede præsternes og dermed jødernes verdensbillede.
Det er derfor ret oplagt, at den gud, som jøderne selv havde skabt, valgte det jødiske folk som sit eget. Det må også stå klart for enhver, at den jødiske gud ikke er for alle, men eksklusivt en gud for jøderne. Denne gud er hinsides enhver sammenligning med den kristne forestilling om en universel, tilgivende gud for alle. Jødernes gud har aldrig været alfader for hele menneskeheden, et ideal for kærlighed, retfærdighed, nåde, medfølelse osv. Tværtimod, han er en hævnens gud – helt ud i tiende generation! – eksklusivt retfærdig og medfølende over for sit udvalgte folk, mens han har været en fjende af den øvrige menneskehed, hvem han har nægtet almindelige rettigheder og befalet at underkaste sig, så hans proselytter kan overtage ikke-jøders ejendom og herske over dem; denne jødernes gud er rede til at udslette alle, der sætter sig imod hans ordning.
Det jødiske præsteskab profeterede meget opportunt, at hvis jøderne overgav deres sjæle til denne strenge men eksklusive gud, ville guden ultimativt lade sit folk regere over alle folkeslag og lade dem eje alverdens guld. Jødedommen har derfor fra sin undfangelse et usselt sted i Mellemøsten – hvor i øvrigt familiens førstefødte var dømt til at være brændoffer til guden – været en materialistisk, etnocentrisk og krigsforherligende erobrings-ideologi med utvetydige tilskyndelser for det udvalgte folk til at udslette alle fjender uden barmhjertighed. (Befri din Bibel for Det Gamle Testamente, så er resten nogenlunde kristent.)

Jødernes fjende i overordnet forstand er veldefineret i Torah og Talmud. Fjenden er “goyim”, dvs. enhver ikke-jøde. “De bedste af goyim fortjener at blive slået ihjel,” lyder det insisterende fra Talmud, og opfordringen er konstant blevet efterlevet til denne dag!
De messianske forudsigelser (forpligtende planer) og jødedommens doktriner kombineret med en traumatiserende omskæring af alle drengebørn og ikke mindst jødernes indavl gennem årtusinder har belemret den øvrige menneskehed med en snyltende subkultur af morderiske vanskabninger, især mentalt.

Så ifølge jødedommen er formålet med det jødiske folks udbredelse, at alle andre skal udslettes fra jordens overflade – mænd, kvinder og børn. Det gælder først og fremmest den hvide race, der repræsenterer den primære hindring. De der ikke anfægter det jødiske jalousi-problem får lov at overleve som en bastardiseret slave-kaste for jøderne. Derefter er jøderne, stadig ifølge egne optegnelser, berettiget til at overtage alle ikke-jøders ejendom; ikke mindst guldet, der har en hypnotisk effekt på alle jøder.
Disse misantropiske regler har jøderne forgudet gennem årtusinder og de gælder usvækket for enhver jøde i dag – uanset hvad den enkelte menig-jøde i øvrigt fremfører til sit forsvar. Jøder holder sammen, og jøder bliver straffet med udelukkelse, hvis de afviser at deltage i denne jødernes forbrydelse mod menneskeheden. De fleste tier og samtykker og afventer verdensrigets komme, foreløbigt manifesteret som en vellønnet ledende stilling – uden bekymringen om at skulle kvalificere sig i almindelig konkurrence med ikke-jøder.

Der kendes utallige tilfælde fra vores praktisk hverdag, hvor en jøde eller en jødelakaj er blevet placeret i en vellønnet, ledende stilling med hjælp fra det kriminelle jødiske netværk, hvorefter pågældende har vist sig uegnet til at varetage positionen. Denne fremgangsmåde kan vi kun komme til livs, ved at danskerne forener sig og fjerner parasitten – den ene efter den anden. Gør du det ene mand, bliver du selv fjernet.

Eftersom jøderne mener sig udvalgt til at overtage og regere verden, har de holdt sig isoleret i selvvalgte ghettoer i “udkanten” af dette eller hint velfungerende samfund, som de har udset sig som bytte. Med base i deres lukkede enklaver har jøderne ernæret sig som parasitter på det stedlige værtssamfund, typisk gennem pengeudlån og plattenslageri. Nutidens “ghettoer” findes i enhver større by, hvor jøderne har deres foretrukne kvarterer, enten omkring en synagoge eller et lignende ideologisk center – i et vist omfang frimurerlogerne. Fra disse tilholdssteder afstemmes strategierne for udbytningen af lokalsamfundet og nationen.
De internationale agendaer koordineres med sammensvorne brødre og søstre, der parallelt er ved at udplyndre nabostaterne. De største banker i verden er jødiske, hvoraf Rothschild-dynastiet må fremhæves som det rigeste og mest ødelæggende gennem nyere historie – nærmere bestemt siden 1760, da det blev grundlagt.
Evnen til at spinde guld på udlån og åger har vist sig at være guddommeligt til stede hos jøderne. “Penge taler overbevisende,” siger jøderne, og med guldet kan de købe alle potentielle forrædere mod vores race og folk, de svageste karakterer, der sætter penge over moralitet og landsmænds ve og vel. (Vi ser frem til et opgør med denne kategori!) Skulle forsøget på bestikkelse støde på hindringer, så vil trusler om karakterdrab eller forestillinger om et tragisk dødsfald i offerets nære familie som regel bane vejen for de jødiske afpresseres agenda. Morale: Undgå jøder i din vennekreds og i dine øvrige sociale omgivelser.
Her er et eksempel på, hvordan truslen om karakterdrab kan opleves:

En jødisk ven inviterer dig til et sluttet selskab. Under selskabet falder du i søvn på grund af et sovemiddel i din vin. Næste dag vågner du op, stadig i din jødiske vens hus. Du får en forklaring om, at du vist fik et ildebefindende og måtte hvile, og han byder dig på morgenmad og fremlægger et “forretningsforslag”, som du allerede afslog den foregående aften. Forslaget går ud på, at du mod rigelig betaling skal vælge en nærmere bestemt ansøger til en stilling, der er opslået som ledig i det statslige organ, hvor du beklæder en ledende stilling.
Du afslår igen. Men så viser din jødiske ven dig et sæt fotografier fra soveværelset, som du lige har forladt. På disse billeder er du fotograferet, så det ser ud som om, at du har samleje med en anden mand, som du i øvrigt ikke kender. Da du er kommet dig over chokket, spørger din jødiske ven, om du vil genoverveje hans forslag, ellers ved han ikke, om disse billeder kan holdes hemmelige for din kone og pressen. I øvrigt er den kontante erkendtlighed nu bortfaldet.

Her er en vigtig huskeregel om jøder: Jøden er aldrig din ven – aldrig nogen sinde!
Han er en dygtig skuespiller, smilende, fidel og befamlende – men perfid, det hele kulturbestemt, og han vil dolke dig i ryggen i samme øjeblik, det betaler sig for ham.

På den måde er det lykkedes jøderne og deres ikke-jødiske lakajer (sidstnævnte er de egentlige forrædere mod nationen) at overtage alle funktioner i samfundet af betydning, herunder ikke mindst medierne. Med monopol på meningsdannelsen er det nemt at opstille og promovere en jøde – eller en af jødernes “skabninger” – til en politisk stilling, som pågældende kun opnår på grundlag af jødisk korruption, hvorefter han eller hun fungerer som marionet for jøderne. For eksempel stillingen som rektor for Danmarks Tekniske Universitet (Anders Overgaard Bjarklev, jødisk), stillingen som direktør for Skat (Merete Agergaard, jødisk), stillingen som præsident for Højesteret (Poul Søgaard, jødisk), stillingen som rigspolitichef (Jens Henrik Højbjerg, jødisk), stillingen som nationalbankdirektør (Jens Rohde, jødisk), m.m.fl.
Det demokratiske system i de fleste vesteuropæiske lande er pr. 2016 sat ud af spillet. Det er ligegyldigt hvilket politisk parti en godtroende vælger stemmer på. Der findes i forvejen et jødisk flertal i samtlige partier, så uanset, om han stemmer venstre, socialdemokratisk, konservativt, radikalt, folkepartisk eller noget andet, så kårer han altid den eneste mulige vinder, nemlig den korrupte og stenrige jødiske magtelite i korridorerne til parlamentet.


Nyt GUL regering pr. november 2016.
Denne overrepræsentation af jødiske personer, mere end 80%, siger alt om, hvilken regering danskerne har. Antallet af jøder er alarmerende, og dette system for udenomsparlamentarisk repræsentation må afskaffes, hvis Danmark og danskerne ikke skal være prisgivet en fremmed magt på Christiansborg.
(Klik på billedet og se sammensætningen i tidligere regeringer.)

 

I dag er det politiske system, universiteterne, folkeskolen – alle uddannelsessteder kontrolleret af jøderne. Det betyder yderligere favorisering af eget afkom, der trods haltende evner vælter ud af universiteter og læreanstalter som politologer, økonomer, jurister, læger, psykologer, ingeniører, farmaceuter, apotekere, filmmagere, sociologer, m.v. – alle med fine eksaminer og doktortitler, ingen oplagte genier, men selvskrevne til vellønnede stillinger i det offentlige Danmark – det hele købt og betalt af deres jødiske netværk – bortset fra lønnen!, den betales af danske skatteydere, hvis børn samtidig undertrykkes overalt i samfundet. Gøgeunge-princippet har navn efter en anden kendt snylter og dræber.

Men hvordan ender jøderne i nøglestillinger – fritaget for konkurrencen med danske ansøgere – uden at blive peget ud og kritiseret?

Det er såre enkelt: – man kritiserer simpelthen ikke jøder. “Jøderne har gået så utroligt meget igennem, er blevet forfulgt og næsten udslettet – primært af os i Europa, så vi må hellere holde kæft.” Og det gør vi så. I kraft af den kollektive skyld efter 2. verdenskrigs “6 millioner myrdede jøder” pålægger vi os selv censur og lader jøderne få frit spil. Hvis vi ikke holder kæft, bliver vi kaldt “antisemitiske”, “jødehadere”, “urostiftere” og vi får skyld for at inspirere til ny “hitlerisme”. Alle straffeordene udløses øjeblikkeligt, ikke sjældent gennem medierne, hvor kun jøder kommer til orde. Jøderne har snedigt plantet skyld hos europæerne, så vi ikke anfægter deres forgiftende tilstedeværelse. Sådan fungerer parasitter.

Men er det ikke rimeligt, at vi føler en europæisk medskyld for at have ombragt 6 mio. jøder under 2. verdenskrig?

Selv hvis jødernes Holocaust havde fundet sted, ville det ikke berettige jøderne til at udslette den øvrige menneskehed – vel?

Men jødernes Holocaust fandt ikke sted! – Jødernes Holocaust er beviseligt en propagandaløgn.

Jødernes Holocaust repræsenterer en af det 20. århundredes monumentale løgne, og der er brugt utrolige formuer på at holde den i live. Virkeligheden er, at ikke én eneste jøde blev ombragt ved gasning i nogen tysk koncentrationslejr under 2. verdenskrig, og trods uendelige forsøg på at frembringe beviser har jøderne aldrig kunnet dokumentere eksistensen af en kampagne for systematisk udryddelse af jøder. Efter 70 år må det være rimeligt at konkludere, at den ikke findes.
Men i alt omkring 300.000 fanger, jøder som ikke-jøder, døde af andre tragiske årsager i systemet af interneringslejre, primært epidemier og manglen på føde og medicin i krigens sidste faser. Nogle blev direkte dræbt under allierede angreb.
De fleste historikere og videnskabsmænd ved dette i 2016, men meget få vover at udtale det offentligt. Det medfører øjeblikkelig afskedigelse efter jødernes krav – ofte med økonomisk ødelæggelse i kølvandet. Denne holocaust-løgn er så vigtig for jøderne at vedligeholde, at det er lykkedes dem at gennemtrumfe forbud mod “Holocaust-benægtelse” og kritik af jøder i 18 europæiske lande. Retskafne mennesker, der forlanger, at historien skal kunne diskuteres, straffes af jøderne med sindssyge bøder og fængselsstraffe. Omfanget af denne perverse justits viser samtidig den geografiske udbredelse af jødernes fjendtlige besættelse af Europa.

 

Vi har fremlagt overvældende dokumentation her på sitet for påstanden om, at jødernes Holocaust er et veltilrettelagt propagandanummer. Enhver kan læse den og/eller kigge på videoerne og selv blive overbevist.

Hvorfor beskytter jøderne i så desperat omfang deres Holocaust?

Fordi jødernes Holocaust er blevet en del af argumentationen for en jødisk stat i Palæstina, og siden er Holoco$t blevet en business, der virkelig er guld værd, læssevis af guld, som Tyskland allerede har betalt og stadig betaler til jøderne og verdens eneste slyngelstat – Israel. Desuden ville det være et moralsk nederlag i særklasse, hvis verden i almindelighed fik øjnene op for, hvad jøderne har udsat europæerne for af horrible løgnehistorier og svindelnumre. Der kunne opstå berettigede, modsatrettede krav om straf og erstatning. Alene tanken smerter dybt ind i den materialistiske jødesjæl, og helt ned i guldhvælvingerne, der bugner af sammenhobede tyvekoster.

Hvis en jøde har opholdt sig i Tyskland mellem 1933 og 1945 er pågældende pr. jødisk definition “Holocaust-overlever” og har krav på livslang erstatning (en plattenslagers pension).
I 1933 erklærede den internationale jødedom Tyskland krig. Men interneringen af jøderne skete først efter det egentlige krigsudbrud i 1939 (erklæret af Tysklands fjender), og endnu i mange måneder efter krigsudbruddet havde jøderne mulighed for at forlade Tyskland frivilligt. Så “Holocaust-overlevere” er gjort til et vidt begreb og har yderligere forgyldt det internationale jødiske samfund af skuespillere og bedragere.

 

Og fordi vi har holdt kæft og ikke i tide anfægtede jøderne, kæmper vi i dag med en modbydelig fjendtlig besættelsesmagt i Danmark og det øvrige Europa. Jøderne forbereder nationernes undergang, først og fremmest den hvide races undergang.
I Danmark foregår dette i praksis for tiden gennem en forbryderisk indvandringspolitik, der beskyttes og monitoreres af jødiske kræfter på Christiansborg, i Folketinget og i regeringsapparatet.

Som et led i denne politik opkræver jøderne flere gange den nødvendige skat fra den værdiskabende del af befolkningen; de pålægger erhvervslivet en absurd 25 procents “omsætningsafgift” (tænk over betydningen, det er en ekstrabeskatning for at bruge de i forvejen beskattede kroner); de opkræver afgifter og gebyrer på tusindvis af varer og ydelser, ugennemskuelige statsindtægter, som går til jødernes egne paladser og ideologiske centre, såsom propagandacentret DIIS, der er fast på finansloven med mindst 30 mio. årligt i tilskud; de har besat danskernes udbetalingsfunktion, “Udbetaling Danmark”, hvorfra jøderne arrogant og formynderisk administrerer (tilbageholder) danske borgeres pensionsmidler gennem arbitrære beslutninger; de har besat ankeinstanser, således at fx Ankestyrelsen og klageinstansen Folketingets Ombudsmand undlader at tage stilling til overgreb, som andre jødiske fætre og kusiner i administrationen har begået mod danskerne; de beskatter transport og arbejdskraftens bevægelighed, mens de argumenterer for det modsatte; de opkræver afgift ved passage mellem landsdelene; de har opbygget et ubetaleligt offentligt transportsystem, der forhindrer udfasningen af jordolie-baseret brændstof. 

 

Danske jøder har sammen med EU perverteret svineproduktionen, dyrene medicineres forebyggende og stofferne virker som vækstfremmere; de leverer, uanset hvilket supermarked vi vælger, fødevarer til overpriser; de sælger os kunstigt avlede fødevarer uden næringsindhold; de sælger os fødevarer, der potentielt indeholder ét eller flere af de over 100.000 tilsætningsstoffer, som de har forhindret kortlægningen af; de sælger os kød fra dyr, der er fodret med genmodificeret foder – uden pligt til at oplyse forbrugerne om det; de hjernevasker vores børn i skolerne, så de ikke stiller spørgsmål, undgår politik og hellere sms’er end læser en bog; de kontrollerer retssystemet og politiet, og politiet pålægges hvert år at opkræve 3/4 milliard i bøder til opfyldelse af finansloven (hvem sagde ekstraskat?); de kontrollerer forsvaret, så vores hjernevaskede sønner og døtre melder sig som slagtekvæg for jødernes krige, der kun har til formål at gøre Israel større; de oversvømmer Danmark og tilstødende europæiske lande med horder af uforligelige mennesker, som jøderne selv har gjort til flygtninge (pensionsalderen sættes op for danskerne, så vi betaler for jødernes forbrydelser); denne remse over danske jøders forbrydelser mod danskerne kunne fortsætte og fortsætte.

Så det er på tide at åbne munden og yde denne sindssyge minoritet modstand.

Det har vi længe gjort her fra O-D-I-N i forsøget på at advare godtroende landsmænd

– før det er for sent !

 

Konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget aktivt i form af civil ulydighed og boykot af jøderne, bliver et samfund, der efter nogle år med yderligere indvandring vil blive præget af sammenstød og tumult, og så har jøderne opnået et af deres foreløbige mål, en mildere form for anarki, som de kan bruge som undskyldning for at afskaffe eksisterende borgerrettigheder, boligens ukrænkelighed, ytringsfriheden og friheden til selv at bestemme sit opholdssted.

Jøderne forsøger derfor af al magt – mens indvandringen fortsætter og fortsætter – at piske et modsætningsforhold op mellem oprindelige danskere og primært de muslimske indvandrere. Ved hjælp af medie-monopolet forsøger jøderne at spille de forskellige kulturer ud mod hinanden. Der intrigeres for at opnå en religionskrig mellem kristne og muslimer. De fleste muslimer var – som danskerne – oprindeligt fredelige mennesker, men er i deres hjemlande blevet tyranniseret og dæmoniseret af jøderne gennem årtier og bliver nu drevet til, lokket til – eller ligefrem betalt for at udvandre til Europa. Det betyder ikke, at muslimerne eller andre kulturfremmede mennesker skal bosætte sig fast i Danmark, men så længe indvandrerne uomgængeligt er til stede, skal de behandles anstændigt, indtil de kan repatrieres. Indvandrerne er – uanset om de opfører sig mere eller mindre generende – udelukkende til stede i rollen som prügelknabe i jødernes spil. Det er jøderne, der er de egentlige kriminelle, og det er dem vi retfærdigvis kan rette vores vrede imod. Jøderne og deres hjælpere er et parallelsamfund af kriminelle, der er det altoverskyggende problem for Danmark og Europa i dag. Det er dem, der først skal sættes uden for indflydelse overalt. Det bedste ville være at fjerne dem fuldstændigt fra Europa – endnu bedre at isolere dem i et hjemland, som bestemmes og overvåges af den øvrige menneskehed. Derefter kan vi selv gøre op med indvandrerne. Problemet befinder sig i 11. time. Det er nu, vi er nødt til at løse dette problem – med det gode eller med det onde.

Hvis vi som nation lader os narre ind i intrigen – ved at overfalde indvandrerne og lade jøderne gå fri – vil tumulterne på et tidspunkt forårsage, at jøderne erklærer generel undtagelsestilstand, hvorefter bevæbnet dansk forsvar bliver sat ind for at hjælpe politiet med at holde ro og orden. “Danskere sat ind imod danskere” vil blive tiljublet i de jødiske templer, og nødvendigheden af fortsat undtagelsestilstand vil blive forstærket gennem medierne. Dissidenter af det jødiske regime i Danmark vil blive anholdt og interneret, Internettet vil blive begrænset, så budskaber som dette forhindres, og der vil blive indført forbud mod udgang om natten og mod fri bevægelighed om dagen. Jøderne vil benytte lejligheden til at neutralisere deres modstandere blandt danskerne. Det vil blive muligt for jødernes beskyttelseskorps (læs: PET og Politiet) at ransage private hjem på grundlag af undtagelseslovgivning – at beslaglægge “fjendtligt” materiale og viden, der kunne kaste yderligere lys over tyrannerne, og de vil give sig selv frit lejde til at frihedsberøve hvem som helst på grundlag af rygter og mistanke og spærre alle opponenter inde på ubestemt tid.

Under en sådan periode med særlige regler og love, vil jøderne yderligere konsolidere deres magtposition og ultimativt manifestere sig som et åbenlyst diktatur. Derefter vil danskerne opleve, hvad befolkningerne i Sovjetunionen udfordrede under det sovjet-jødiske regime der, hvor jøderne myrdede 60 millioner hvide europæere. Et sindssygt og perverst rædselsregime, som kun jøderne mestrer. På det tidspunkt kan det være for sent at sætte sig til modværge – måske for stedse.

I Tyskland i dag er det kommet så tæt på et jødisk tyranni, som det er muligt, uden at jøderne endnu kan indføre egentlig undtagelsestilstand. Det skyldes primært det tyske folks disciplin i kombination med den hjernevask, de har modtaget gennem et par generationer, hvor jøderne helt målbevidst har udstillet alle tyskere som “nazister” og “jødedræbere”. Denne hindring vil jøderne imidlertid overkomme ved igen og igen at iværksætte terrorangreb mod europæiske byer, mens de i deres medier give muslimerne, “ISIS”, skylden. Enhver kan – ved at følge med på Internettet – observere, at disse maskerede terrorangreb på europæerne (bedre kendt som “false flag” operationer) fortsætter og stiger i omfang. Den eneste måde at standse dem på er at fjerne jøderne fra Europa. Det er på tide, at europæerne gør op med den jødiske terrorisme, der har til formål at slå os ihjel, og gennem et fælles kirurgisk indgreb fjerner denne kræftsvulst fra menneskehedens krop – i første omgang i Europa.

Derfor er det også nu, at jødeproblemet i Danmark skal fjernes!

Hvad kan vi gøre?


Danmark skal ud af EU.
Det er det første vigtige skridt i bekæmpelsen af de destruktive kræfter, der i øjeblikket virker mellem Bruxelles og København. Derefter skal beslutninger af betydning for Danmark kun afgøres i Folketinget – og af ærlige danske politikere – i modsætning til de nuværende jødiske kriminelle.
Ill.: Internettet

 

1.

Vi skal gøre alt for at forlade EU og blive selvstændige. Dermed får det danske parlament igen betydning, og vi afskærer danske jøder fra at overtrumfe dansk lovgivning med EU-direktiver, fx pligten til at modtage såkaldte konventions-flygtninge og andre indvandrere, som befolkningen er imod. Danskerne vil med garanti vælge at hjælpe de pågældende i deres respektive hjemlande frem for at have dem på fast forsørgelse i Danmark.
(Og forsøg nu at komme over tabet af billige øller fra Tyskland – der er mere på spil her.)

2.

Vi skal effektivt sikre vores nationale grænser – alle grænsetilgange – ved at indføre en permanent og effektiv kontrol med, hvem der illegalt indvandrer til Danmark. Den skal ikke kun omfatte grænseovergangene og lufthavnene, men hele landets grænse, herunder alle større havnebyer, og vores grænsefarvande skal overvåges effektivt. Det vil ikke kun gøre det risikabelt at indsmugle mennesker, men også narkotika. Begge aktiviteter er ødelæggende jødisk business, der p.t. foregår fuldstændig risikofrit for øjnene af os.

3.

Vi skal lære hinanden at identificere hovedfjenden, at skelne de mest europæisk udseende jøder fra etniske danskere. Enhver parasit vil forsøge at anonymisere sig selv i forhold til offeret. Derfor har jøderne forsøgt at komme til at ligne hvide europæere. Det er kun delvist lykkedes.
Vi har skrevet en vejledende artikel, baseret på den biologiske/fysiske antropologi (karakteriseret ved fysiske og målbare kendetegn til sondring mellem menneskeracer, underracer og -typer). Jøderne har undertrykt denne videnskab for at fjerne et redskab, der kan bruges til deres genkendelse, og det er næsten lykkedes dem at dæmonisere den biologiske/fysiske antropologi under betegnelser som “racisme”, “antisemitisme”, “stigmatisering” m.v. Læs artiklen grundigt – og lær de vigtigste markører til genkendelse af jøder. Det er også nyttigt i samme artikel (nederst) at hæfte sig ved de eksempler på europæisk udseende jøder i EU og i USA, som åbentlyst fjendtligt argumenterer for, at det 21. århundrede (det nuværende) skal være det århundrede, hvor europæerne (imod vores vilje!) skal gøres multietniske, dvs. blandes med asiater, negre og arabere, så vi mister vores europæiske identitet og muligheden for at agere som en forenet hvid, europæisk front imod de jødiske folkefordærvere.


Husker du Sovjetunionen?
Det nuværende EU er kun en lidt mere strømlinet udgave af USSR. Men det er den samme kriminelle internationale jødiske loge, der leder ødelæggelsen af det hvide Europa i det igangværende forsøg. Ill.: Internettet

 

4.

Når vi alle har lært at identificere jøderne omkring os, er det på tide at give dem modstand, især ved ikke at stemme flere “trojanske heste” ind i Folketinget. Findes der ikke opstillet en troværdig, ærlig dansker – så lad være at stemme. Men glem endelig ikke, at når det handler om EU, er det absolut livsvigtigt, at du stemmer for mindre EU og dermed for mere Danmark og for vores ultimative uafhængighed. Jøderne forsøger at gentage disse valg, indtil vi stemmer “rigtigt”. Derfor skal vi forlange en afstemning, der udelukkende afgør, om vi skal forlade EU eller ikke. Gør vi ikke det, vil jøderne undervejs pakke en stadig stærkere tilslutning til EU ind i u-gennemskuelige formuleringer i håbet om at narre os yderligere ud i sumpen. Stem hver eneste gang for mindre EU – og til slut – for total frihed for danskerne ved at vi forlader EU. Det er ikke et ubegrundet håb, at denne korrupte, jødedominerede “sovjetunion version 2” går i opløsning indefra – forpestet af sin egen råddenskab.


Parasitter i habitter.
Dette triumvirat pr. november 2016 garanterer, at intet vil ændre sig i dansk politik til danskernes fordel. Disse marionetter repræsenterer et nyt jødisk kup mod landets oprindelige befolkning. Det vil medføre forhaling og svækkelse af grænsekontrollen og stærkere afhængighed af EU. Til gengæld kan vi forvente yderligere beskyttelse af homoseksuelle og forskellige svage “køn”. Der er mindst 5 homoseksuelle mænd (ud af 13) i den tidligere viste koalition. Altså alene blandt det maskuline segment er der 38% mod normalt 7%. Homoseksualitet blandt jøder er stærkt overrepræsenteret, fordi den tidligere blev fornægtet og dermed indavlet gennem tvungent partnerskab med en kvinde. I Israel anerkendes homoseksualitet stadig ikke, og der kan ikke indgås homoseksuelle ægteskaber. Denne tilbøjelighed promoverer jøderne kun i hvide, europæiske samfund. Så det er på mere end en måde en fordærvet “elite”, der har tilranet sig magten i Danmark.
Foto: Internettet

 

5.

Skriv til din lokale politiker i Dansk Folkeparti og bed ham leve op til valgløfterne om, at partiet er for danskerne. Det gøres ved at forlange personer som Søren og Yvette Espersen og andre jøder og kollaboratører ud af partiets ledelse og derefter fra partiet i øvrigt. Forlang også, at partiet i højere grad arbejder for permanent grænsekontrol, så det kan mærkes. Forlang at levebrødspolitikere som Morten Messerschmidt hæver røsten i EU-parlamentet og reelt arbejder for Danmarks udtræden. Her er et eksempel på, hvordan en sådan tale skal lyde (England har nu forladt EU, og vi savner et tilsvarende DK-EXIT). Oplys om, at et Dansk Folkeparti, der i praksis agerer efter en anden dagsorden end partiets officielle, vil få store problemer, når det jødiske bagland er væk. Vi skal sikre en fremtid, hvor der kun er plads til ærlige politikere i det danske parlament – politikere, der kæmper for danskerne og ikke for personlig vinding. I øjeblikket er der tilsyneladende ingen hæderlige til stede – derimod en forræderisk hob af danske jøder og deres “skabninger“.

I de følgende to interview med briten Richard Edmonds, 73, kan du skifte “Britain” og “British” ud med “Danmark” og “danske”, for udførelsen af de omtalte politiske forbrydelser og konsekvensen af dem for nationen har været præcis den samme for Storbritannien, Danmark, ikke mindst Tyskland og de fleste øvrige nationer i Europa i løbet af de seneste 50 år.

Bemærk, at når Mr. Richard Edmonds taler om hvide mennesker, den hvide race, “Whites”, er det i modsætning til jøderne, som ikke tilhører den hvide race, selv om de har opnået mere eller mindre hvid hud ved at opholde sig i Europa. Det er årsagen til, at godtroende hvide danskere ikke kan skelne jøderne fra ærlige hvide politikere, når der er valg til Folketinget. Jøderne har med deres infiltration af vort politiske system sat demokratiet ud af spillet således, at det er ligegyldigt, hvilket parti vi stemmer på. Vi vil altid ende med at have en GUL, dvs. jødisk, regeringskoalition.
Det er præcis samme problem i England og alle øvrige europæiske lande. Derfor nævner han, at uanset, om det har været en engelsk liberal regering, en konservativ regering eller en såkaldt arbejderregering, er de britiske folk gennem de seneste 50 år blevet ført bag lyset af skiftende jødiske grupperinger, løgnere, som vi kender det fra Danmark. Jødeheksen Angela Merkel i Tyskland er et prominent eksempel på en destruktiv fjendtlig politiker med en skjult dagsorden. Jøderne er den eneste gruppering i verden, der ønsker at udslette hvide mennesker. Fra deres positioner i europæiske parlamenter (regeringer) har de frit spil til at gennemføre det planlagte folkemord på os i vores egne lande.
Det foregår lige nu, mens du læser dette. Hvis det ikke oprører dig, har du enten været uopmærksom, eller du er så alternativt begavet, at du og dine efterkommere fortjener at blive udslettet i løbet af de kommende få generationer:

The Need for White Nationalism I
Kilde: Radio Aryan, januar 2016.

The Need for White Nationalism II
Kilde: Radio Aryan, marts 2016.

6.

Skriv til dine lokale medier og politikere og forlang, at antallet af jødernes asylcentre ikke forøges men reduceres. Forlang at indvandrere, der er kriminelle, hævder at være papirløse, er kryptojøder eller på anden måde til skade for Danmark, omgående sendes retur til det land de indrejste fra. Det kan fx være fra Tyskland, og vi er berettiget til at sende dem tilbage til sidste udrejseland. Derefter må tyskerne gøre det samme, indtil de ender i Afrika og Mellemøsten igen. Skriv at folkevandringen fra Afrika og Mellemøsten er danske jøders forsøg på at mongolisere den oprindelige danske – hvide – befolkning. Vi er nødt til at udtale og skrive ordene “jøde” og “mongolisering” igen og igen for at fjerne den automatiske censurering, når politisk tale bliver for tydelig og for ubekvem for magthaverne.
Det er vigtigt at kende til følgende jødiske begreb: Sayanim (afledt af “at hjælpe”). Det er synonym for et verdensomspændende netværk af jøder i strategiske eller blot nyttige funktioner i ethvert land (ejendomshandlere, mediefolk, finansfolk, bilsælgere, advokater, vinhandlere, optikere, læger, guldsmede, kunsthandlere (for at nævne en række typisk jødiske erhverv med et vist økonomisk afkast), som har indvilget i at være behjælpelige med Israels efterretnings-aktiviteter (tjenester) inden for deres opholdsland. Dette sayanim-offer til Israel (Mossad) understreger, at loyaliteten ubegrænset er rettet mod Israel, aldrig mod Danmark. Offeret kan være i form af finansiering af lokale zionistiske aktiviteter (såsom at dæmonisere islamiske indvandrere i et lokalt medie for at skabe et opgør mellem dem og os – og ikke mellem jøderne og os, som det i første fase må være) eller i form af sikre opholdssteder for israelske agenter eller som konkrete gaver i form af guld eller kontante donationer.

7.

Boykot jøder i alle forsamlinger – og boykot jødisk ejede forretninger og virksomheder fra top til bund. De fleste supermarkedskæder i Danmark er ejet af jøder, og de sælger mere eller mindre forgiftede fødevarer til højere og højere priser, fordi udbuddet primært er for goyim. Jøderne selv spiser “kosher”, det er fx kød fra kvæg, der er tortureret til døde efter den bestialske jødiske slagtemetode. Undgå svinekød i enhver afskygning og blanding (ja, det smager godt, men produktionen er perverteret). Du selv og dine børn bliver forgiftet og fede af at spise svinekød (som jøder pr. ideologi ikke spiser). Køb i videst muligt omfang din ernæring fra økologiske gårdbrug – også gerne svinekød, hvis du selv har mulighed for at overvåge produktionen (som de bedste kødproducenter tillader). Her er en liste. Det er lidt mere besværligt og lidt dyrere. Men er dine børn ikke merprisen værd?


Hvad med at støtte et hvidt barn til en forskel?
Foto: Plan International, Internettet

 


Det er typisk, at jøder som Sisse Fisker og Peter Mygind promoverer hvid støtte til Asien og Afrika – men ikke til hvide. Der ligger en undergravende politisk agenda bag denne ensidige promovering af børn fra underudviklede områder – for at udvikle relationer, så det hvide Europa til sidst bliver et kludetæppe af mørklødede individer, som ikke hører hjemme i den europæiske kultur.
Denne hjælp til Asien og Afrika forhindrer ikke med den nuværende liberale indvandringspolitik, at disse piger bekvemmelighedsflygter til Europa med hver fire børn om 10-15 år – erfaringsmæssigt! til kollektiv forsørgelse.
Desuden – uofficiel statistik har gennem mange år påvist, at kun 15% af pengene til disse børn kommer børnene til gode. Hvem tror du spinder guld og medvirker til folkemordet på hvide i disse jødiske organisationer?
Foto: Plan International, Internettet

 

8.

Sørg for at sætte flere hvide børn i verden. Vores bedste råd til dig som hvid mand eller hvid kvinde er dette: find inden for din egen hvide race en sund partner. Når du er kommet ud over den første tids forelskelsessyge og føler, at du nærer respekt og kærlighed for din partner – så skynd jer at få mindst fire børn! Tænk ikke for meget over pengene og logistikken, så kan projektet gå i stå. Når børnene først er der, løser problemerne sig alligevel.
Vi skal tilskynde de betalende myndigheder, der i dag sender titusindvis af skattekroner i hænderne på børnerige indvandrerfamilier, som absolut intet har præsteret i Danmark for at fortjene denne belønning, at prioritere nationens egne børn, det vil sige: hvide børn! Giv dine børn en opdragelse, så de bliver bevidste om deres identitet som hvide mennesker, om deres land, Danmark, og om vores fremragende europæiske kultur. Sørg for at ruste dine børn til at føre deres hvide arv videre på trods af alle angreb udefra – angreb, der har til formål at tage vort hjemland fra os og gøre os gennemsnitlige, så den kriminelle jødiske besættelsesmagt kan kontrollere os.

 

9.

Undgå tilbud om vaccination af dine børn mod almindelige børnesygdomme. Du ved ikke, hvad der sprøjtes ind i dit barn til påstået styrkelse – men mere sandsynligt: varig beskadigelse! – af barnets immunforsvar. Der er eksempler på, at engelske og amerikanske børn er blevet tilbudt vaccinationer gennem 25 kampagner i barnets første 5 leveår. Det er at sætte naturen ud af spillet, og naturen er vores eneste sande allierede. Mennesker med et dårligt immunforsvar bliver ikke gamle. Mennesker dør ikke af “alderdom”, men af konsekvenserne af et dårligt immunforsvar, typisk infektioner.
Den rigtige måde at udvikle et godt immunforsvar på er at lade naturen udvikle det. Lad dine børn smitte på den gammeldags måde med alle mulige børnesygdomme, når sygdommene opstår spontant i barnets omgivelser og lad barnets immunforsvar håndtere disse sygdomme én for én i stedet for at blive bombarderet med cocktails af medikamenter, som kun producenterne – de jødiske folkemordere – kender. Lad derefter dine børn opholde sig så meget i naturen som overhovedet muligt. Kun ved at lade barnet “æde jord” så at sige – og sutte på alt muligt “farligt” udvikler det sig sundt og i harmoni med det miljø, han eller hun skal udfordre resten af livet. Glem ikke at undervise dine børn om jødefaren; det er en livsvigtig del af “immunforsvaret”.

10.

Værn om dine hvide, danske børn, så de ikke deltager i mongoliseringen af Danmark ved at danne par med ikke-hvide og få blandede børn. Og det er nødvendigt straks at præcisere, at jøder ikke tilhører den hvide race. Jøderne tilhører ingen race, for de har ingen gennemgående lighed indbyrdes til almindelig genkendelse. Jøder kan være delvist gule, sorte eller hvide. De kan højst defineres som en “ideologisk race”.
Men her taler vi om hvide menneskers genpulje, om den hvide race, som alle hvide har et moralsk ansvar for at bevare så sund og ren som muligt. Den rummer verdens bedste menneskeegenskaber (i det mindste på denne planet). Uden hvide mennesker vil menneskeheden ikke overleve solsystemets afslutning. Hvis den hvide race forsvinder, vil der ikke blive udviklet tilstrækkeligt avancerede samfund og teknologier til at bringe menneskeheden fra Jorden og videre ud i galaksen, inden Solen brænder ud. Gennem verdenshistorien er det primært den hvide race, der har præsteret de afgørende positive kvantespring i vores fælles udvikling som menneskehed.
Lyt til statistikken i dette interview, A Few Facts About The White Race.
Lad dig ikke narre af jødernes påstand om, at en sammenblanding af alle racer er pragtfuldt, og at det modsatte vil medføre indavl. De vil bare så gerne være hvide. Ingen har som jøderne indgiftet sig inden for snævre populationer (typisk inden for den lokale ghetto). I dag er det en kendsgerning, at den jødiske genpulje er verdens farligste, hvis målet er at få sunde børn. Men så længe hvide ikke avler børn med fætre og kusiner, er der en verden af muligheder, alene inden for de nærmeste områder af Nordvesteuropa, Ukraine og Rusland; længere væk er der store hvide befolkninger i USA, Australien og New Zealand – endda i Sydafrika og Sydamerika. Den hvide race med underracer (europider) udgjorde pr. 2011 omkring 1/5 af Jordens samlede befolkning på 7 milliarder mennesker, så der er gode muligheder for at finde en hvid partner.
Hver gang hvide mennesker accepterer at blande sig med andre racer, medfører det en reduktion af muligheder, gennemsnitligt lavere intelligens (en politisk ukorrekt påstand, men et videnskabeligt faktum), reduceret opfindsomhed, reduceret kreativitet, reduceret evne til fantasi og leg, reduceret ansvarsfølelse for naturen, miljøet og verden som helhed! Raceblanding fører overordnet til gennemsnitlighed – til ødelæggelse af planetens diverse racer. Det kan godt være, at raceblanding fører til flere “brune øjne og smukke brune piger,” som jøden Bertel Haarder fantaserer om, men han har også blandede, farveløse øjne og er et skoleeksempel på en kryptojøde, der har holdt gode miner til slet spil for danskerne.
Hvide mennesker er alt det, som jøderne drømmer om at være, men aldrig kan blive – en enestående smuk, intelligent, produktiv og fremgangsrig race. Derfor hader de os så meget, at de forsøger at udslette os. Men det vil være at skyde sig selv i foden. Jøderne har trods deres grænseløse selvbegejstring gang på gang vist, at de ikke besidder de nødvendige menneskelige egenskaber for at kunne lede andre. Til gengæld er de gode til at snakke og intrigere. Under en jødisk verdensregering vil verden, som vi kender den i dag, brænde op i en global krig. Alle etiske og menneskelige hensyn vil have veget pladsen for griskhed, uafbrudt krig og udplyndring. Jøderne vil lægge Jorden øde og ultimativt udslette sig selv. Armageddon vil ironisk nok være opfyldt af jøderne selv.


Pladsholdere.
I 2016 fik SKAT igen ny direktør. Merete Agergaard afløste Jesper Rønnow.
Jøder afløste jøder overalt. Ingen af disse udvalgte ser ud til at kunne løfte opgaven som direktør for en vigtig institution i samfundet. Men det gør ikke det mindste, for de skal primært modtage instruktioner oppefra – fra logens ældste, der vil forklare, hvordan inddrivelsen og fordelingen af danskernes penge skal foregå. Stillingen går på tur internt i logen, og et gyldent håndtryk på 2,3 mio. er kun startskuddet til en ny vellønnet stilling i jødernes svikmølle – danskernes administration.

 

11.

“Sort arbejde” er af gode grunde ilde set hos Danmarks jødiske besættelsesmagt, specielt i Skat. Vi kalder det såkaldt sorte arbejde for samarbejde og opfordrer danskerne til at samarbejde mest muligt indbyrdes. Registreret arbejde straffes som bekendt med uforholdsmæssig høj skat og en uforklarlig moms. Derimod går værdien af samarbejde jødenæserne forbi og gavner udelukkende de mennesker, der er villige til at arbejde – dvs. den produktive del af befolkningen. Jøder foragter legemligt arbejde – “hvorfor selv arbejde, når vi kan få danskerne til det”. Herre-slave-forholdet er dybt forankret i den jødiske opfattelse af jøderne som det udvalgte folk og alle andre mennesker, goyim, som dets tjenere. Indbyrdes bytning af naturalier af enhver art kan i høj grad anbefales. Ren bytning af naturalier er forholdsvis legitimt. Hvis der samtidig gives penge i bytte, så brug vores regel for samarbejde: hold jøderne udenfor. Den mest effektive måde at modarbejde jøderne på er ved at reducere deres profitter.

12.

Danske lønmodtagere har pligt til at have en lønkonto. Dermed kan lønnen overføres som ettaller og nuller i jødernes computere. Det er et vidunderligt system for banksterne, dels fordi de kan kontrollere alle transaktioner, der udføres med betalingskort eller over netbank, men især fordi den samlede lønpulje på landsbasis, hver gang danskerne modtager løn, repræsenterer et enormt gratis lån direkte i deres lommer. Alligevel forhales overførsler længst muligt, så puljen befinder sig hos banken lidt længere hver gang. Denne pulje af indbetalinger (fra arbejdsgiverne) er lønmodtagernes ejendom og forrentes løbende, så længe den findes som investeringskapital eller sikkerhed for samme i bankerne. Men disse renter kommer ikke ejerne af den rentegivende kapital, de tvungne kontohavere, til gode. Tværtimod, vi må betale gebyrer, så snart vi kommer i nærheden af banken. Helst vil jøderne ikke se os, medmindre vi er “solide” spekulationskunder. Den almindelige lønmodtager bliver i tilgift økonomisk straffet for at være tvunget til at udlåne sin løn til banksystemet og bliver forholdsvis høfligt henvist til automaterne på ydersiden af banken. Personlig betjening koster penge, så den ydelse begrænses til de transaktioner, hvor banken profiterer. Det kaldes profitoptimering.
I Danmark såvel som i USA benyttes et såkaldt brøkreservebankvæsen (“fractional banking”), der tillader indlån at vokse som tal i bankernes computere, uden at der er nogen modvægt i guld eller sølv for den samlede nominelle værdi.
Læs vores artikler Slagt guldkalven … og Jødisk bankvæsen …, hvor princippet og dets konsekvenser er nærmere beskrevet.
Den eneste fordel vi almindelige klienter har af den obligatoriske lønkonto er muligheden for at foretage betalinger vha. netbank-funktionen (som vi betaler særskilt gebyr for). Når du har betalt månedens regninger på den måde, så hæv resten af din løn og anbring den i en brandsikker pengeboks. Pengene er mindst lige så sikre der som i banken, og du får ikke mindre ud af dem. Til gengæld fratager du jøderne den gratis mulighed for at spekulere med dine penge. Kontant betaling involverer ikke dit betalingskort, og lader du også mobiltelefonen blive hjemme, kan PET ikke følge med i, hvor du befinder dig eller hvad du køber.
Overordnet kan jøderne med dette system, den dag de ønsker at ramme dig individuelt – eller paralysere samfundet som helhed, blokere for alle banktransaktioner, dvs. indefryse alle lønudbetalinger på ubestemt tid.

13.

NemID er et andet styringsværktøj for jøderne, som er vanskeligere at omgå. Der findes eksempler på, at antallet af ledige nøgler på det aktive nøglekort pludselig reduceres til ganske få, uden at brugeren af NemID endnu har modtaget det næste nøglekort. Antallet af nøgler reguleres tilsyneladende nedad som funktion af: 1. antallet af forbrugte nøgler, og 2. den forløbne tid, siden nøglekortet blev udstedt. Disse arbitrære (uforklarede og tilfældige reduktioner) kan skyldes fejl – eller bevidste undersøgelser af effekten (typisk en hastebestilling af nyt kort). Når reduktionen af nøgler sker i stort omfang på én gang, vil der ikke automatisk blive udløst og afsendt et nyt nøglekort til brugeren, fordi denne funktion også er betinget af 1. og 2.
Den slags arbitrære blokeringer virker på samme måde, som hvis banken blokerer din konto, men bureaukraterne kan introducere denne hindring uden at involvere de private banker. NemID er et halvoffentligt system.
Hvis nøglekortene generelt bliver ubrugelige (på grund af en beklagelig fejl), vil der opstå tumulter foran kontantautomaterne, og hysteriet vil kunne bruges til at skærpe et kriseberedskab og særlovgivningen yderligere.

14.

Undgå automatisk betalingsservice. Der er ikke tale om service, men om et elektronisk system, der tilgodeser jøderne uforholdsmæssigt. Det eneste, den enkelte bruger har ud af dette system, er lidt ekstra tid foran zombiekassen til de seneste “breaking news” leveret fra jødernes nyhedsbureauer, og det er med sikkerhed løgn i samtlige tilfælde, hvor sandheden har en betydning. Med Betalingsservice vil du i bedste fald spare en smule tid, mens du mister penge.
Alternativet til Betalingsservice er at modtage alle opkrævninger på godt gammeldags papir fra posten og betale dem en for en – efter at beløb og betaling er kontrolleret! Udnyt den netbank, der er knyttet til din tvungne lønkonto. Du betaler et mindre årligt gebyr for tjenesten, men den enkelte betaling er gratis, hvad enten det er en opkrævning eller en overførsel mellem banker. Det tager maksimalt ½ time hver måned at betale manuelt – og det betaler sig.
Generelt vil betalingsservice automatisk betale beløb, som du ikke har afmeldt eller kunne være uenig i. Det opdager du først, når det er for sent. Typisk vil afslutningen af en betalingsaftale i virkeligheden fortsætte som betaling på Betalingsservice, enten i al fremtid, eller indtil du opdager, at du har betalt for længe. Derefter skal du i månedsvis kæmpe for at få dine penge tilbage. Især ældre mennesker, der ikke har lært sig at bruge pc eller internet, bliver opkrævet beløb via Betalingsservice og betaler i blinde. Det er en rigtig god forretning for jøderne. Betalingsservice bliver anbefalet af “sagsbehandleren” (ofte en jøde) på “Borgerservice”, og de gamle bliver tilsluttet. Betalingerne foregår umærkeligt, og sagsbehandleren ønsker ikke at have flere problemer i den retning. Det samme gælder børnene, den yngre generation, der generelt giver fanden i, hvad “de gamle” ligger og roder med. Det er et uværdigt system.

15.

Meld dig ud af e-Boks, der fungerer som en elektronisk brevkasse, så det offentlige bureaukrati kan aflevere breve til dig.
Læg mærke til, at offentlige henvendelser efterhånden er anonymiseret i utåleligt omfang – enten helt uden underskriver eller underskriften består af initialer, kun yderst sjældent findes en egentlig håndskrevet signatur i blæk. I et vist omfang kan signaturen være trykt, men fortæller dog mere om, hvem afsenderen er.
Årsag: Jøder bryder sig ikke om at kunne spores efter at have behandlet dig som det æsel, du anses for at være.
I modsætning til din fysiske brevkasse på ydersiden af huset står denne elektroniske brevkasse gabende åben. Med elektroniske systemer er det umuligt at garantere noget andet. Det betyder, at din post i praksis er tilgængelig for enhver i det jødiske netværk, som bedømmes at have et rimeligt formål med at følge med i dine private transaktioner med leverandører og kreditorer. For eksempel for at kunne sende dig “relevante” tilbud (uden for e-Boks) fra andre leverandører (jødiske fætre og kusiner). En af servicefunktionerne som “det offentlige” tilbyder private virksomheder mod betaling er oplysninger fra CPR (det Centrale Person Register) om, hvornår og hvortil du skifter folkeregisteradresse.
At sige nej tak! til denne offentlige “service” vil komme til at koste et mindre gebyr for de papirforsendelser, du skal modtage i stedet for de elektroniske meddelelser, men hellere det – end at din post og relationer til andre er til rådighed for bureaukratiet.
Brugen af e-Boks er gjort obligatorisk, og udmeldelsen er besværliggjort ved, at du skal henvende dig på såkaldte Borgerservice, hvor du kan opsige e-Boks med begrundelse i 6-7 tilladte årsager, fx: “Jeg har ikke en pc”. Angiv dog aldrig en konkret årsag! Hvis du ikke rammer en af de rigtige, kan du blive bortdømt. Indtil videre accepteres det, at du med et kryds i et overordnet felt bekræfter, at du opfylder mindst én af de tilladte betingelser. Bed ekspedienten kigge i Borger.dk, hvis pgl. stiller sig uforstående til, at dette overordnede afkrydsningsfelt i formularen tillader dig at afmelde e-Boks uden specifikt at angive én af de tilladte betingelser. Feltet findes i den nuværende formular lige inden oplistningen af de godkendte 6-7 betingelser, og hedder noget i retning af: “Med min underskrift bekræfter jeg at opfylde mindst én af betingelserne for at fravælge e-Boks”. Sæt udelukkende kryds i dette felt – ikke udfor nogen af mulighederne i den følgende opremsning. Skriv under, få endelig en kvittering og modtag derefter normal håndomdelt, forseglet post. Desværre er dette initiativ ingen garanti for, at de kriminelle jøder i administrationen respekterer almindelig posthemmelighed. Men med et fysisk brev i hånden har du gjort det lidt vanskeligere for dem at få indblik i dit privatliv.

16.

Sæt mærkaten “Nej tak til reklamer og aviser” på din postkasse. Der produceres i dag så mange ligegyldige reklamer, at det er en hån mod vores ressourcer. Jøderne har imidlertid igen vanskeliggjort fravælgelsen. I et normalt samfund ville accepten være et individuelt tilvalg. Men i dag er det omvendt. Du skal aktivt fravælge reklamerne, og processen er igen gjort afhængig af, at du enten har en pc eller kan finde et egentligt postkontor (ikke en postekspedition) og forsøge at foretage afmeldelsen. Tro ikke at postkontorerne ligger inde med klæbemærkerne. Nej, den typiske besked er: “Det kan du selv gøre over Internettet,” og så er du henvist til enten at være ferm til Internettet – eller have gode børn, der kan hjælpe dig.
På internettet skal du udfylde en formular, som vil blive ekspederet inden for 2-3 uger, oplyses det. Derefter vil du få tilsendt årets approberede mærkat. Der kan gå mere end 1 måned uden nogen form for reaktion. Efter en rykker kan der yderligere forløbe nogle uger. Det er tydeligt, at dette postsystem, PostNord, der nu i praksis er en privat jødisk virksomhed med et monopol, søger at beskytte salget fra fætres og kusiners handelsboder, om der så skal spildes tusinder af tons papir hvert år.
I øvrigt er taksten for at sende et almindeligt brev til levering inden for to dage nu mere end 20 kroner! Det er ren og skær åger. Sender man i dag et brev til den takst, 8 kroner, der for kort tid siden var taksten for at opnå normal hurtig levering, kan brevene være 14 dage undervejs. Det kaldes profitoptimering blandt jøder. Her kalder vi det endnu et led i den konstante bestræbelse blandt jøder på at suge et velfortjent overskud op af lommerne på produktive danskere, mens vi bliver holdt groft for nar.

17.

Afvis endelig at blive organdonor. Fravælg aktivt muligheden for, at “det offentlige” kan tage organer fra din krop, efter at du er erklæret for hjernedød. Det kunne tidligere opfattes som en medmenneskelig handling inden for en nation, hvor alle deler samme kultur og fællesskab som ligesindede. Men den tid er forbi.
Inden for jødedommen er der nulevende fortalere for, at hvis en jøde mangler en lever eller et hjerte, skal disse organer umiddelbart kunne fjernes fra en uskyldig goyim. Hvis du synes, at det lyder sindssygt, så betænk vel, at vi ikke-jøder kun er sat på jorden (af jødernes gud) for at tjene jøderne som æsler. Så du må lære at kende din plads – hvide europæer.
Hvad synes du om at have en jødisk læge til at vurdere, hvornår du er uopretteligt hjernedød?
Tag dine organer med dig i graven! – ellers ender de med stor sandsynlighed i kroppen på en betalende jøde; og hellere for tidlig transplantation end for sen, vil både han og hans stammefælle – kirurgen – mene.

18.

Undgå jødiske advokater, hvis det overhovedet er muligt. Hvis du har en jødisk forsvarer over for det nuværende jødiske justitsapparat, vil han eller hun kun forsvare dig på skrømt. Der findes mange eksempler på, at jøder elsker dobbeltspillet, at spille med på begge sider, og hvis den du sagsøger også er jøde, slipper du i bedste fald med at betale overpris (som deles i porten mellem advokat og sagsøgte). Vi har også set eksempler på, at når en fagforening stiller retshjælp til rådighed i en civil sag, kan sagen køre uendeligt længe uden at nærme sig et resultat, som sagsøgeren kan være tjent med. Imens skriver den jødiske advokat dyre timer på sagen, og de afregnes løbende med fagforeningen. I 9 af 10 tilfælde er fagforeningerne “bestyret” af jøder. Danskerne, der er tvunget ind i fagforeningerne, betaler dyre kontingenter, som de kun i yderst sjældne medieegnede tilfælde får noget ud af. Det eneste medlemskab af betydning er arbejdsløshedskassen, resten er bedrageri, der alt overvejende begunstiger jødiske pampere.

19.

Sørg for at vælge en hvid læge, hvis det overhovedet er muligt. Omkring 75 procent, sandsynligvis flere, af alle praktiserende læger synes nu at være jøder. Det siger alt om, hvem der favoriseres på universiteterne – og hvilke uddannelser jøderne anser for strategisk vigtige for at opnå total kontrol med nationen. Den jødiske læge vil lynhurtigt identificere dig som ikke-jøde, og han eller hun vil ikke føle større tilskyndelse til at helbrede dig eller forlænge dit liv, specielt ikke, hvis du er hvid. Generelt bliver ingen læger i Danmark honoreret for at overflødiggøre sig selv, og det system skal ændres.
Under det nuværende regime er du genstand for udskrivning af receptmedicin efter noder. Du præsenteres for “interessante nye lægemidler”, hvis bivirkninger er utilstrækkeligt undersøgt evt. med helt ukendte bivirkninger. At klargøre et produkt, så det ikke indebærer skader for helbredet, repræsenterer langvarige eksperimenter og tests og en enorm udgift for medicinalindustrien.
Med flere og flere jødiske lægehuse, som til sidst vil være det eneste valg, hvis man har brug for en læge, har medicinalindustrien, der også ejes af jøder (ligesom apotekerne) fået øget adgang til at teste deres produkter helt gratis på patienter, der ikke er jøder. Du er ikke garderet ved at læse indlægssedlen grundigt, for medicinalindustrien, der har trykt den, vil først, når lægemidlet er afprøvet i praksis gennem længere tid, kende de fjernere og måske fatale bivirkninger. Lægen og apoteket får deres gode returkommissioner, og medicinalindustrien sparer mange penge på at udføre færre tests. Jødernes fællesskab beriger sig på din bekostning, du holder svikmøllen i gang og betaler med din løn og måske dit helbred. Denne virkelighed, som du med sikkerhed ikke var opmærksom på før nu, er et af de usynlige led i jødernes overordnede plan om at udslette alle hvide. Ja, intet mindre. Der er tale om et igangværende overlagt folkemord, der er lige så effektivt som det er usynligt.
I hverdagen er det eneste du kan gøre, at være på vagt, hvis du bliver anbefalet medicin, der ikke har en oplagt positiv effekt i forhold til bivirkningerne. Du kan altid spørge lægen, om han har personlige erfaringer med medicinen, hvis det er relevant. Bivirkninger skal være stort set umærkelige, og alligevel vil ethvert medikament med tiden skade din sundhed. Få dine organfunktioner testet regelmæssigt, nyrer, lever, lunger, hjerte, mave og tarm. Blodprøver er i sig selv harmløse at få taget, men vær bevidst om, at du samtidig afgiver en prøve til det uofficielle DNA-register – det register, som du ikke kan få oplyst, om du er optaget i. Få også dit hjerte undersøgt hvert andet år. Et kardiogram er i det mindste ufarligt at få taget.
Hvor kan du ellers gå hen? – Ingen steder!
Men du kan fordybe dig i alternativ sundhed. Det er i høj grad en mulighed, der har hjulpet mange. Rigtig kost og regelmæssig motion er livsvigtigt.
Situationen er endnu værre på danskernes offentlige hospitaler, hvor udstyret er sparet væk og fx de kirurgiske kompetencer bliver dårligere og dårligere. Kirurgi læres som mesterlære, men troldmanden og hans lærling er ikke mere til stede på samme tid; det er for dyrt. Det bedste du kan gøre er, at holde dig sund og rask.
Jo længere du lever, desto større chancer har du for at komme til erkendelse af, at det er nødvendigt, at vi som danskere griber til handling over for denne usynlige og yderst effektive indre fjende, den jødiske parasit og dræber. Vi er nødt til at identificere og fjerne jøderne fra vitale nøglefunktioner i samfundet, før det er for sent.

Konklusion

Vi kan ikke sameksistere med mennesker, der forsøger at slå os ihjel. Danmark er for danskerne. Der er ikke plads i Danmark til fanatikere, der vil udslette alle hvide mennesker. Derfor må Danmark gøres til jødefrit område – desværre. Det er livsfarligt for nationen at lade jøderne forblive i Danmark i et nyt behjertet forsøg på at kalde dem til orden. De vil gentage deres undergravende virksomhed i det skjulte. Det viser historien. Det er bygget ind i deres religiøse og kulturelle grundlag. Vi skal lære af historien, at Danskerne har betalt tilstrækkeligt til dette kriminelle pak.

Lyt til denne video, En ny verdenskrig til sofahjernerne, fra 8:40 min. inde og få vores påstand bekræftet fra et antal fremtrædende jøder. Forsøg at fordøje videoerne og oversættelserne i artiklen under linket. Forsøg derefter at erkende din egen og dine børns situation som hvide europæere i 2016.
Du kan vælge ét af to, enten prisgive din etniske arv og dine børn – eller begynde at give jøderne modstand.

 

Forestil dig, hvad vores forfædre vikingerne ville have gjort, hvis deres landområde var under angreb fra fremmede horder, og forsvarsværkerne var ved at blive svækket af forræderiske elementer, der i lang tid havde nydt og udnyttet bostedets gæstfrihed under falske forudsætninger. Indtrængerne ville blive nedkæmpet, dræbt eller sendt på flugt, og forræderne ville i bedste fald blive dræbt hurtigt.
I dag byder vi indtrængerne velkommen (husk på, at de ikke er ubevæbnede, de repræsenterer et slagkraftigt menneskevåben i kraft af deres antal og uvidenhed), og vi accepterer, at de voldtager vores kvinder og overtager vores lande og værdier, og imens får forræderne lov til at æde sig fede på vores underkastelse (selvdestruktiv næstekærlighed).

Sluttelig linker vi til en yderst informativ samtale (på engelsk). Første del af samtalen handler om, hvorfor Albert Einstein kopierede de vigtigste resultater, der var med til at gøre ham til “geni” og ikon, og hvordan dette var en indledende manøvre i den agenda, der inden for en fastsat tidsplan skal føre til udslettelsen af den hvide race. I anden del hører vi bl.a. om, hvor tidligt i jødedommens historie denne målsætning blev skrevet ned, og i hvilket chokerende omfang den er ved at blive gennemført.

VI TALER OM ET OVERLAGT FOLKEMORD PÅ ALLE HVIDE MENNESKER
– PLANLAGT OG UNDER UDFØRELSE AF JØDERNE !!!

Red Ice Radio interviewer Christopher Bjerknes om Jødisk Racisme: 1. time2. time.

Download dette opslag og omdel det.

30+