Sandheden om EU kan udtrykkes kort

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, redaktionelt, 10. oktober 2015.

 

Så kort kan sand­he­den om EU udtryk­kes (på engelsk). Ind­læg af MEP Nigel Fara­ge i Euro­pa­par­la­men­tet den 7. okto­ber 2015:

En klar­hed og gen­nem­slags­kraft, som vi sav­ner hos dan­ske poli­ti­ke­re.

Neden­for er det Nicho­las John Grif­fin, en bri­tisk poli­ti­ker, der i peri­o­den 1999–2014 var for­mand for Bri­tish Natio­nal Par­ty. Han var i peri­o­den fra 2009 til 2014 ind­valgt som med­lem af Euro­pa-Par­la­men­tet for par­ti­et: