SAND HISTORIE

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, 20. maj 2013.

DET VISER SIG, AT SANDHEDEN ER ANTISEMITISK
Og husk: “hade­fuld tale” er, når vi udtryk­ker sand­he­der, som jøder hader.
Artik­ler­ne i den­ne over­sigt brin­ger histo­ri­eskriv­nin­gen i pagt med vir­ke­lig­he­den.

Sand historie

Arti­kelUdgi­verUdgi­vel­ses­da­to
Holo­caust — Tvangs­re­li­gion i 17 lan­deAnt­ho­ny Law­son2017-11-22
Den ulyk­ke­li­ge krigMike King2017-11-20
Betal (fjols!) — så for­dær­ver vi dit livO​-​D​-​I​-​N​.org2017-10-13
Psy­ko­pa­ters syn på løgnElei­son Com­men­ts, biskop R. Wil­li­am­son2017-10-05
Ken­ne­dys tale til medi­er­neInter­net­tet2017-07-13
Apol­lo 15 bil­le­der lavet på Jor­denO​-​D​-​I​-​N​.org2017-03-30
Radio: Jøde­r­ne star­te­de også II ver­denskrigDavid Duke Radio2017-03-03
Dan­ske jæger­sol­da­ter i krig for jøde­r­neO​-​D​-​I​-​N​.org2017-01-26
Jøde­stjer­nens adop­tion og aktu­el­le sym­bo­likO​-​D​-​I​-​N​.org2016-12-30
The Ass in the Lion’s SkinO​-​D​-​I​-​N​.org2016-12-23
Den vir­ke­li­ge trus­sel kom­mer fra Israelawd​news​.com2016-12-22
2000 år med jødi­ske ritu­al­mord …O​-​D​-​I​-​N​.org2016-12-21
Vi skul­le have lyt­tet til Adolf Hit­lerHugo Ravn,
2016-08-18
Pro­ject Apol­loO​-​D​-​I​-​N​.org2015-08-08
Søren Kier­ke­gaard, aner­kendt filo­sof — var anti­se­mitInfor­ma­tion2015-05-12
For­ban­del­sen er brudtN. Kol­ler­strom,
2014-11-29
CIA’s og Mos­sads mini­a­tom­bom­ber kal­des “isla­mi­ske bil­bom­ber”Dimi­tri Kha­lezov,
2014-10-22
Leu­ch­ters rap­por­ter ude­luk­ker mas­se­mord ved gas­ningDagens​.dk2014-09-16
Atten­ta­tet mod Wor­ld Tra­de Cen­ter 9/11–2001 er opkla­retDimi­tri Kha­lezov,
2014-08-12
The Secret of the Kursk’s Wea­ponsDimi­tri Kha­lezov2014-08-12
Dimi­tri Khalezov’s kom­men­tar til video om Secret Ser­vi­ce i Byg­ning 7Dimi­tri Kha­lezov2014-08-12
Vid­ner til jøde­r­nes Holo­caustJohn Wear,
2014-06-28
“Glem­sels­hul­let” — et jødisk fjern­la­gerHugo Ravn,
2014-06-23
Det natio­nalso­ci­a­li­sti­ske Tyskland var langt bed­reThe Bar­nes Review2014-06-14
Rudolf Hess’ freds­mis­sion i 1941 bekræf­tetThe Bar­nes review,
2014-06-07
Jeg tro­e­de i lang tid på jøde­r­neHugo Ravn,
2014-06-01
Det tre­die Ting (2. del) — Titel­blad og Ind­holdLorenz Chri­sten­sen,
2014-04-15
Det tre­die Ting (1. del) — Titel­blad og Ind­holdLorenz Chri­sten­sen,
2014-03-25
Det tre­die Ting — Intro­duk­tionHugo Ravn,
2014-03-24
Mor­det på J. F. Ken­ne­dy er opkla­retMalcolm X,
2013-11-19
Tre berøm­me­de “ofre” — Anne Frank, Elie Wie­sel og Simon Wie­sent­halDavid Duke,
Jødisk racis­me
2013-11-17
Jyl­lands-Posten pro­vo­ke­re­de ikke i ytrings­fri­he­dens navn i 2005Chri­stop­her Bol­lyn, ren​se​.com, og
James Petras, Rebe­lión
2013-11-13
Jür­gen Grafs intro­duk­tion til Kon­tro­ver­sen om ZionJür­gen Graf,
2013-11-02
Aus­chwitz: Myter og factsIHR2013-10-18
Zions Pro­tokol­lerDoug­las Reed,
2013-10-14
Elie Wie­sel er en svind­lerHen­ry Makow,
hen​ry​makow​.com
2013-10-11
Faldskærm­strop­perHarald Niel­sen,
2013-10-10
Intro­duk­tion til The Secret Behind Com­mu­nismDavid Duke,
2013-10-03
Simon Wie­sent­hal: Ure­de­lig “nazi­jæ­ger”IHR og Guy Wal­ters2013-09-28
Efter Aus­chwitz-løg­nenThies Chri­stop­her­sen,
2013-09-12
Aus­chwitz-løg­nenThies Chri­stop­her­sen,
2013-09-11
Kampag­nen imod min bog — Rudolf Hess: His Betray­al & Mur­derAbdal­lah Mela­ouhi2013-09-06
Ilya Ehren­burg — jøde, og et sygt mon­sterJeff Ren­se, ren​se​.com2013-08-25
Den usmin­ke­de histo­rieWil­lis A. Car­to,
2013-08-19
Jøde­spørgs­må­letAage H. Ander­sen,
2013-06-10
Udryd­det og genop­stå­etSan­ti­a­go Alva­rez,
2013-06-10
Sam­ta­le med Joaquin Bocha­caMar­ga­ret Huf­f­sti­ck­ler,
2013-06-01
Ken­ne­dy-kla­nens for­ban­del­se — eller straf­fen for at vil­le revi­de­re USAThe Bar­nes Review2013-06-01
Hvad hænd­te Rudolf HessThe Bar­nes Review,
2013-06-01
Ikke en ene­ste jøde miste­de livet i gaskam­merBis­hop R. Wil­li­am­son,
2013-05-21
De doku­men­te­re­de mas­se­mord i Euro­pa — er begå­et af jøderHugo Ravn,
2013-05-21
Beken­del­ser under tor­turSan­ti­a­go Alva­rez,
2013-05-20