Sådan identificerer du en jøde

Redaktionelt

O-D-I-N.org, redaktionelt, 19. februar 2016.

 

Som hvid europæer er det nødvendigt at vide, om en person er jødisk.

Hvis du har identificeret en person som jøde, er der vægtige grunde til at lægge distance til pågældende. Undgå i alle forhold at gøre dig afhængig af disse typer og deres kultur. Vær med til at begrænse deres indflydelse, så den svarer til deres andel af befolkningen.

I denne artikel beskrives nogle typiske kendetegn for jøder, så du kan identificere dem og undgår at stemme forkert til folketingsvalgene.


Skinnet bedrager. Ill.: Internettet
Klik indledningsvis på billedet og hør (på engelsk) en gruppe af kendte jøder udtale sig om, hvordan de opfatter den øvrige menneskehed – dvs. ikke-jøder. Det er ikke blot racistisk i enhver henseende – det er rablende sindssygt og en af grundene til, at vi bringer denne artikel. I Danmark hylder denne fjende af menneskeheden præcis de samme holdninger under foregivende af at være danskere.

 

“Jøderacen”

I dag er næsten alle mennesker raceblandede i et vist omfang. Der er ingen absolutte repræsentanter for de tre primære racer hvid, gul og sort, men hovedracerne har hver for sig fælles dominerende visuelle træk. Jøder er et konglomerat af hovedracerne i forskellig blandingsforhold. Derfor findes der sorte jøder, gule jøder og europæiske jøder i alle varianter. Men selv om jøder kan have negroide, asiatiske eller europæiske træk, rummer de alle rudimentære rester af en jødisk genpulje og en vis sum af fælles kendetegn.

Gældende dansk definition af race:
Gruppe individer som tilhører samme art og har fælles, arveligt betingede fysiske kendetegn, for menneskers vedkommende fx vedr. hudfarve, ansigtsform eller kropsbygning, kendetegn der adskiller dem fra andre grupper inden for arten.

Da jøder i den traditionelle betydning inden for jødedommen omfatter grupper af såvel negrider, mongolider som europider, opfylder de ikke betingelserne for at være en selvstændig race.

Jøderne har forsøgt at sende den biologiske/fysiske antropologi (den videnskab, der beskriver racer, underracer og typer på grundlag af målbare fysiske karakteristika) ned i glemselshullet og erstatte den med en sociologisk antropologi, således at de kan gøre fælles kulturelementer, fx religionen, gældende. Dette gør dem højst til en “ideologisk race”. Efter den biologiske/fysiske antropologi – den eneste videnskab, der kan afgøre, hvor et menneske racemæssigt hører hjemme – kan jøderne med deres forskellige fysiske karakteristika udelukkende klassificeres som en underrace under såvel den sorte, gule som hvide hovedrace.

Jødernes forsøg på at blive anerkendt som en hovedrace er motiveret i deres ideologiske/religiøse opdragelse, hvor de udråber sig selv til at være alle andre overlegne. Jøderne opfatter helst sig selv som en overordnet race i forhold til de tre hovedracer. Trods de mange uhellige alliancer med de sande racer er store dele af den internationale jødiske nation præget af indavlede defekter, der kommer til udtryk som dominerende sygdomme for jøder, samt ikke mindst i jødisk adfærd og udseende.

På de følgende plancher, der er hentet fra Lademanns Leksikon, Verdensatlas (1977), kan vi nyde diversiteten mellem racerne inden for menneskeheden. Specielt kan vi se, at jøder/semitter ikke er vist som en selvstændig race – end ikke som en underrace.
En gruppe af homo sapiens bliver ikke en selvstændig race af at tilhøre en bestemt ideologi eller religion eller ved at være udpræget indavlet. Imidlertid er det uacceptabelt for jøder ikke at repræsentere en selvstændig hovedrace og det er tilstrækkelig andledning for dette (selv)udvalgte folk til at forsøge at “afskaffe” den biologiske/fysiske antropologi og kalde den en falsk videnskab.

Mongolider tv., Europider mf., Negrider th.
Klik på et af billederne for at se den større udgave.
(Forstør med +symbolet og tryk på musehjulet for at navigere rundt i billedet.)

Søg på Internettet med “jøde” eller “jew” og vælg at se billeder. Til trods for, at jøderne har forsøgt at afskaffe den biologiske antropologi som videnskab, kan vi stadig identificere dem. Jo mere hvidt, sort eller orientalsk blod de har opnået, desto sværere kan identifikationen være.

Det er nødvendigt at inkluderes så mange parametre som muligt. Flere af de fysiske egenskaber, der nævnes her, forekommer også blandt ikke-jøder, men ikke i samme kombination mellem flere markører.

Jøderne har gennem århundreder været et nomadefolk, der stadig er præget af den religiøst betingede hang til at isolere sig i ghettoer. Den har ført til ekstrem indavl frem til nyere tid, men foregår stadig i vidt omfang blandt religiøst/ideologisk indoktrinerede jøder. Ophobningen af kritiske fejl i den jødiske genpulje betyder i dag, at jøder lider af alvorlige sygdomme og har ringe modstandskraft. Afskyelige sygdomme er naturens svar på unaturlige leveregler. Mange jødiske børn fødes af samme grund med et fysisk handicap. En mere usynlig arv kan være et dårligt immunforsvar.
Derfor har nogle jøder i vestlige samfund modereret reglerne for eksklusivitet, der tidligere foreskrev ægteskaber med fætre og kusiner. I dag vil mange af dem hellere end gerne inkludere sundt europæisk blod til reparation af den skadede blodlinje. Dette er imidlertid et forfængeligt håb, da skaderne kun “fortyndes” uendelig langsomt.

Vi må alvorligt advare om, at denne nye jødiske strategi, der som regel medfører, at drengebørn fra en sund hvid mor omskæres til jødedommen, udgør en betydelig risiko for at føde et defekt barn – eller mere forræderisk, et barn, som bærer en alvorlig sygdom, der først udtrykkes i den følgende generation. Derfor er det også nødvendigt at advare mod brugen af anonyme sæddonorer, en jødeskabt industri, der ikke tillader kvinden at udelukke jødiske gener. At acceptere en ukendt donor er det samme som at spille hasard med sit kommende barns liv og sundhed.

Bestemte kropslige særheder og særlige præferencer og adfærd forbindes med jøder: stor næse, tætsiddende, stikkende øjne, overdreven mimik, teatralsk gestikuleren, grådighed, bedrageri, løgn, higen efter materiel rigdom, selvbegejstring o.m.a. Denne karakterbeskrivelse er en generalisering, men den passer på mange jøder. Jøder er ikke uden grund blevet sammenlignet med uønskede skadedyr. Historien er fuld af eksempler på, at jøderne konsekvent har ernæret sig som morderiske parasitter på de skiftende værtsbefolkninger, hvoraf de fleste som udgangspunkt har villet jøderne det godt. I dag foregår plyndringen af danskerne og Danmark gennem Skat og de store banker, herunder nationalbanken. Samtidig har jøderne designet en ødelæggende indvandring fra primært Afrika, som, hvis vi ikke udviser den nødvendige disciplin, vil ødelægge den hvide race. Det er vigtigt ikke at blande racerne, for på et tidspunkt skal de fremmed sendes tilbage til deres naturlige kontinent.

Udbytning og svig er stadig jødernes foretrukne måde at håndtere naboskabet på. Derfor er de igen og igen blevet bortvist eller udvist. De reagerer med at forstærke deres patologiske had til hvide mennesker og vender i det skjulte tilbage for at tage hævn og genoptage deres snyltende virksomhed. Denne tilbagevenden er alt for ofte lykkedes, fordi jøderne har optrådt som kryptojøder, og vi hvide har mistet evnen til at identificere dem som jøder. Mens de lever som parasitter på vores samfund, blander de sig mere og mere med hvide. Desværre for jøderne, vil det kun forbedre deres genpulje i sneglefart, og derfor vil de altid udgøre en risiko for hvide, hvis vi blander os og får børn med dem. 

Det ene kriterium, der isoleret vil placere en person som jøde, er hans eller hendes tilslutning til det jødiske netværk og dermed ikke udelukkende de fysiske markører. Der lever et antal tusinder jøder i Danmark, der ikke umiddelbart kan identificeres som jøder efter deres udseende, men deres relationer til andre jøder, deres slægt, livsstil, navn eller adfærd afslører deres sindelag, at de først og sidst er jøder. Derfor er relationerne (især de usynlige) gennem de seneste generationer alt afgørende for, om en person med jødiske aner kan inkluderes i gruppen af danskere.

Etniske danskere er nordiske, hvide mennesker, der er præget af Kristendommen og opdraget til et fordrageligt sindelag. Men det er dumt at vende den anden kind til fjenden mere end én gang. Alt for ofte har vi givet jøderne en ny chance, som de notorisk har misbrugt. At jødeproblemet stadig findes i den vestlige kultur skyldes ikke mindst vores tossegodhed, at vi ikke tager konsekvensen af jødernes forkvaklede verdensanskuelse og distancerer os fra dem. “Jødisk overlegenhed” er et begreb, der indgår i enhver jødes opdragelse. Jødernes nedladende indstilling til andre mennesker er konsekvensen af dårlige opdragelse, der gentages fra generation til generation og aldrig forsvinder. Jøderne opfatter sig som et herrefolk, men afleder opmærksomheden fra denne adfærd ved at give andre, fx det tyske folk, skylden for det samme.

Fortsætter jødernes igangværende folkemord på den hvide race, kan det jødiske problem kun løses ved, at alle jøder på denne planet forvises til et international anerkendt hjemland af passende størrelse, bedst i det centrale Stillehavet, dvs. så langt fra den øvrige menneskehed som muligt. Jøderne skal fratages farlige våben, så myrderierne på deres naboer stopper. De skal konstant overvåges af en repræsentation for menneskeheden. Det er klart, at jøderne ikke skal kunne forlade dette hjemland permanent og kun temporært under særlige kontrolforanstaltninger. Dette er den logiske og retfærdige konsekvens af, at jøderne fortsætter deres forbrydelser mod menneskeheden. Vi har at gøre med en gruppe af mennesker, der har gjort sig selv til sindssyge kriminelle gennem deres troslære, en traumatisk omskæring og en ødelæggende indavl.

Af de forskellige jødiske undertyper er den gruppe, der længst har opholdt sig i Europa, vanskeligst at identificere. Så i det følgende vil vi koncentrere os om identifikationen af netop de jøder, der har blandet sig med hvide europæere og i vid udstrækning forsøger at skjule deres identitet, mens de fortsætter det destruktive spil for at opnå et jødisk verdensdiktatur.

Fysiske egenskaber

De fleste af os vil tænke på krum næse, ørekrøller og buskede øjenbryn, når vi henter det indre billede af en jøde frem. Men det er en generalisering, som lader hovedparten usynlige. Det er nødvendigt at kunne skelne mellem mere subtile forskelle. Mange forskellige fysiske egenskaber kendetegner jøderne. Men husk, at der findes enkelte ikke-jøder, der udviser nogle af de samme egenskaber, og dermed er en samlet vurdering med så mange markører som muligt ønskelig. Andre parametre kan være karakteristiske navne eller adfærdsmønstre.

Vi kan opnå en høj grad af præcision i identifikationen ved at lære at opfatte de specifikke fysiske kendetegn.

Kropshøjde
De fleste jøder har kort krop, men der findes efterhånden en del undtagelser. Jøder, der har blandet sig med nordeuropæere har opnået en mere sædvanlig højde for europæere. Jo flere jødiske gener desto mere dominerer den lave statur.


Leif Davidsen. Foto: Internettet

 

Leif Davidsen, populær forfatter til romaner, der ofte har forbindelser til den tidligere Sovjetunion. Han fungerede i Sovjettiden som Moskva-korrespondent for skiftende TV- og avisredaktioner i Danmark. Han taler udmærket russisk som sine jødiske forfædre. Bemærk de kraftige øjenbryn og de asiatiske øjenåbninger. I profil har han en markant bagudvinklet pande, der forekommer blandt jøder fra Østeuropa. Davidsen er en almindelig fordanskning af navnet på en jødisk folkehelt.
I rejsedagbogen “Dostojevskijs sidste rejse”, der beskriver en 14-dages familie-flodrejse fra Moskva til Perm i året 2000, ironiserer Leif Davidsen over forfaldet og elendigheden, som det jødiske Sovjet-diktatur nåede at påføre oprindelige russere. Han havde sin gang i den daværende CIA-central i Moskva. Danske jøder har uhindret adgang til at udgive deres manipulerende litteratur fra jødiske forlag i Danmark (i modsætning til os, der skriver om jødernes intriger og løgne).

Hoved- og ansigtsform
Panden er ikke sjældent kuplet som en pølseende med et knæk nedad på midten af kraniet. Dette træk er udpræget hos sorte jøder. Andre jøder har ekstremt bagudvinklede, flade, pander.
Mennesker med lange og smalle ansigter er ofte jøder. Mange jøder har vigende hage eller tilspidset hage med en svagt udviklet underkæbe. De fleste jøder har disharmoniske proportioner mellem ansigtets forskellige dele.
De 5 procent, som dette ikke gælder for, bruges konstant i film og TV som modeller i den jødiske propaganda.


Martin Krasnik. Foto: Internettet

 

Martin Krasnik, en anden mediebegunstiget jøde, er lettere at forveksle med en oprindelig nordbo. Men alligevel ikke. Bemærk øjenfarven, der hverken er blå eller brun, de kraftige øjenbryn, panderynkerne, den udviklede næse og den udaddrejede underlæbe. Det røde hår (og skæg) forekommer ofte blandt jøder.
Denne glade dreng har med beredvillige jødiske medier i ryggen kørt sit eget lille projekt, angiveligt til forsoning af jøder og palæstinensere. Den slags selvpromoverende propaganda ender typisk som en fis i en hornlygte. Enten fatter han ikke stammens grundliggende doktriner, eller han skulle have tiden til at gå, indtil han tilbydes en vellønnet stilling på en radio eller TV-station, eller – hvis vi er rigtigt uheldige – i ledelsen på et universitet eller i den offentlige administration.
Et udansk navn som “Krasnik” identificerer ham straks som jøde.

Hår
Næsten alle jøder har tæt, mørkt, krøllet og groft hår, dvs. at de enkelte hår er tykke i modsætning til håret hos lyshårede mennesker. Krøllerne skyldes den negroide påvirkning af den jødiske genpulje fra langt tilbage. Jo flere jødiske gener, desto mere tenderer håret til at være mørkt eller sort. Desværre opstår der flere og flere mellemblonde jøder, fordi visse europæiske mænd og kvinder er for dumme til at undgå jødiske partnere. En del jøder har rødligt hår og, som det er typisk for rødhårede, sart, lys hud.
Mange jødiske kvinder bruger hår-glattere for at skjule krøllet eller kruset hår. Jødiske mænd har ofte et vildtvoksende skæg, hvis de er praktiserende. Mange jøder toner og farver deres hår lyst, en interesse de i mindre omfang deler med mørkhårede ikke-jøder. En uægte blond person afsløres ofte af sort hår inderst mod hovedbunden.

Ører
Østjøders ører sidder ofte lavt og baguddrejet på kraniet, og kan stritte markant ud for oven, så de giver et flagermus-agtigt indtryk. Mellemøstlige og sefardiske jøder kan have uforholdsmæssigt store hankeformede ører med slappe øreflipper.

Øjenbryn
Næsten alle jøder har kraftige mørke øjenbryn, enkelte ligefrem sammenvoksede over næseroden. Meget mørke og fyldige øjenbryn er ikke normalt for kvinder i Nordeuropa. Derfor plukker jødiske kvinder den nederste del og efterlader en umiskendelig basis, der afslører øjenbrynets naturlige placering.

Øjne
Jødiske øjne findes i flere markante former af øjenåbninger: smalle sprækker, der kommer fra khazarerne på grænsen til Asien. En af typerne kan bedst beskrives som søvngængerøjne med hængende øjenlåg. Udstående øjenæbler er et eksklusivt jødisk træk. Markante poser under øjnene er et andet hyppigt forekommende jødisk kendetegn. Hos mange jøder sidder øjnene tæt sammen og medfører et gnaveragtigt udseende. Dette kan være kombineret med en lang næse og to overudviklede strittende fortænder i overmunden, så gnaverbilledet forstærkes. Skelen og læspen er hyppige jødisk skavanker.

Øjenfarve
Mange jøder har brunligt-grøn iris, men farven varierer oftest fra gulbrunt til helt sort. Enkelte har opnået mere eller mindre blå øjne – ofte farveløse blålige øjne – der kan forveksles med nordeuropæere. Jøder kan ofte genkendes på deres usædvanligt udstående kontaktlinser!, der afhjælper brugen af stærke briller.


Marianne Ahrne. Foto: Internettet

 

Marianne Ahrne er en typisk og genkendelig jøde, såvel af udseende som handling. Hun er i Sverige kendt for at rette sin magt som censurerende myndighed mod film, der blot indeholder enkelte passager, som kunne opfattes som “antisemitiske”, dvs. indeholder antydningen af kritik af jøder.
Navnet Ahrne er en typisk jødisk konstruktion, der med sin associering til et almindeligt nordisk drengenavn blot er tilført et ekstra “h”, så det kan bruges som efternavn. Da navnet hverken er et traditionelt jødisk eller nordisk efternavn, signalerer hun med konstruktionen sit tilhørsforhold til de lokale internationalister i Sverige.
Bemærk de kraftige øjenbryn, den transparente gråblå øjenfarve, den asiatiske øjenvinkling, den typiske jødenæse, hvor næsevæggen er forlænget ned under næsefløjene, samt de fyldige læber.

Næse
Selv om mange jøder bestemt har store, markante næser, er dette karaktertræk langtfra altid til stede som en sikker markør. Mange ikke-jøder, fx italienere, visse engelske og irske folkeslag samt nordamerikanske indianere, har store, markante næser. Formen af næsen er det afgørende. Mange ikke-jøder har krogede næser, men krumningen af næseryggen har oftere karakter af et knæk tættere på næseroden. Englændere og irere kan have store næser, men hos dem er den nederste del rund og fyldig.
Jødiske næser krummer ofte fra lidt oven for midten og fortsætter ned i en tip i retning mod overlæben. Tippen fortsætter typisk forbi næsefløjene og krummer ind over den forlængede næsevæg. Næsefløjene har et karakteristisk svunget udseende. En jødisk næse i profil med dens karakteristiske krumme næseryg og svungne næsefløje er en sikker markør. Den anden hyppigt forekommende næseprofil krummer først udad, derefter indad og så udad igen. Mange jøder har valgt at skjule de mest uskønne eksemplarer gennem plastikkirurgi, fx ved at reducere længden af næsen eller ændre krumningen til at være ret eller let indadbøjet.


Typisk jødisk næse og underlæbe rettet til europæisk udseende.
En ny kryptojøde er skabt. Foto: Internettet

 

Mund
Flertallet af jøder har en forholdsvis stor mund med markant fyldig underlæbe. Dette kan også ses hos ikke-jøder, men ikke hyppigt. Omkring halvfems procent af alle jøder har fremtrædende kødfulde læber efter den negroide arv.
En bred mund med smallere læber og nedadgående mundvige – “frømund” – er et andet eksklusivt kendetegn for jøder. Jøder fødes ikke sjældent uden anlæg for tænder.


Karl-Johan Bonnier (tidl. Hirschel).
Foto: Internettet

 

Karl-Johan Bonnier tjener tykt på at misinformere i Norden. Bemærk de kraftige mørke øjenbryn, de asiatiske øjenåbninger og den udaddrejede underlæbe. En mere sikker indikation er det, at hans jødiske familienavn er Hirschel, som han har droppet for at falde ind i Norden.

Hudfarve
Jøders hudfarve er ofte gråbrun, en uheldig blanding af sort og hvid hud, og kan ligefrem have et svedigt, voksagtigt skær over sig.

Med alderen bliver de jødiske særpræg mere og mere tydelige.

Husk på, at gruppen af jøder i dag ikke kun består af de umiddelbart identificerbare jøder. Nogle af dem ligner europæere i et omfang, så sikker identifikationen må inkludere vurderingen af deres navn, livsvalg og adfærd. Når disse mennesker individuelt har besluttet at tilslutte sig det jødiske netværk i opposition til alt, hvad der er dansk, og deltager mere eller mindre aktivt – men altid medvidende og accepterende – i den internationale jødedoms verdensomspændende udryddelseskrig mod hvide mennesker – så er de først og sidst jøder. Disse jøder er oven i købet en farlig maskeret del af den jødiske besættelsesmagt i Danmark og Europa og må behandles som sådan. Derfor er det nødvendigt at kunne identificere dem som jøder, så vi kan lægge afstand til dem, mens vi på alle mulige måder begrænser deres indflydelse.


Peter Hjörne (tidl. Kaplan).
Foto: Internettet

 

Peter Hjörne er medieejer i Sverige, hvor han bestræber sig på at levere indoktrinerende undervisningsmateriale til grundskoler og gymnasier. Kaplan er et typisk jødenavn, som han har droppet for at falde ind i Norden. Kun med hud- og øjenfarve samt næsefløje adskiller han sig fra oprindelige nordeuropæere.


Flemming Rose.
Foto: Internettet

 

Man kan let gå fejl af, at Flemming Rose, fhv. kulturredaktør på Jyllandsposten og ansvarlig for Muhammed-krisen, er jøde. Efternavnet Rose er en typisk jødisk konstruktion. Hans jødiske forfædre er indvandrere fra Ukraine.

Nedenfor Flemming Roses politiske og etniske frænde fra USA, den neo-konservative provokatør og typiske østjøde Daniel Pipes. Han leverede politisk asyl for Rose, mens skyerne trak sammen over kulturredaktøren, efter hans provokationer i Jyllandsposten, der førte til tumult og tab af menneskeliv. Et typisk CIA og Mossad inspireret angreb på freden i Europa.


Daniel Pipes, jødisk og rabiat neokonservativ.
Foto: Internettet

 

Daniel Pipes er let genkendelig som khazar-jøde, dvs. østjøde. Hans forfædre er ikke fra Mellemøsten, og i genetisk forstand er han kun perifært beslægtet med oprindelige semitter. Khazarerne, der levede mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav, konverterede i stort tal til jødedommen omkring år 900 og strømmede derfra via Ruslands og Ukraines ghettoer til Vesteuropa og Amerika, hvor de siden kun har skabt konflikter og krige til fordel for zionismen og Israel. Han er typisk khazar og ideologisk jøde.
Bemærk de grænse-asiatiske træk, der er typiske for området øst for Tyrkiet.

Til sidst et andet kendt ansigt fra de jødiske medier:


Samuel Rachlin.
Foto: Internettet

 

Samuel Rachlin, journalist og forfatter, fhv. nyhedsoplæser og medansvarlig for spredningen af den jødiske propaganda i Danmark. Han hævder at have oversat Aleksandr Solzhenitsyns værk “Gulag Øhavet”, og så kan vi gøre op med os selv, om den jødekritiske Solzhenitsyns tekster er i gode hænder hos en jødisk oversætter. Vi må advare imod alt, hvad jøder skriver, såvel det de selv designer som det de forvansker af andres intellektuelle ejendom. Et godt eksempel er behandlingen af Adolf Hitlers Mein Kampf, der foreligger i flere jødiske oversættelser, som i vigtige passager er gjort ulæselig på grund af sabotage mod den oprindelige tekst.
Det ville være omsonst for denne mand at ændre sit jødiske navn. Han er et andet eksempel på en typisk og let genkendelig østjøde, der er kulturfremmed i Danmark.

Alle personbilleder i følgende artikler er af jøder:
Jyllands-Posten provokerede ikke i ytringsfrihedens navn i 2005
Jødisk mediedominans i Skandinavien – en dødbringende våben

Det er livsvigtigt for Danmark og vores børns fremtid, at disse mennesker sættes uden for indflydelse så hurtigt, det overhovedet er muligt. Lær derfor også dine børn, hvordan jøder ser ud, og hvad deres dagsorden er. Sørg for at stemme på en dansker til ethvert valg. Det gælder på alle niveauer, i din klub eller forening, i dit valg af relationer og samarbejdspartnere, lægevalg, fødevareleverandører m.v. – men især til kommune- og folketingsvalgene. Hvis der ikke findes et dansk alternativ, så lad være at stemme. Specielt er det nødvendigt at stemme Danmark ud af EU ved enhver given anledning. Som minimum er det nødvendigt at fastholde de danske forbehold, indtil vi endeligt har frigjort os fra denne jødeforpestede Sovjetunion version 2, som EU har udviklet sig til. Hvis du ikke ved, hvad du skal stemme, så stem på Dansk Folkeparti uden at stemme på en bestemt kandidat. Når partiet har absolut flertal i Folketingen, kan vi tvinge partiet til at frigøre sig fra zionistisk indflydelse og indfri programmet for et selvstændigt Danmark. På det tidspunkt vil partiet ikke kunne undskylde sig med, at andre partier modarbejder dem. Opfylder DF stadig ikke befolkningens ønsker, så ved vi, at DF må være et gult parti som alle øvrige, og kun en samlet folkelig opstand vil kunne løse problemet.

“Europæiske” jøder (af handling og bekendelse), der kan forveksles med hvide

Læs her hvordan disse jøder og halvjøder hver for sig forestiller sig, at hvide europæere skal forsvinde. Disse karakterer ligner normale mennesker, men indavl, omskæring og indoktrinering har gjort dem til bestialske vanskabninger, der er drevet af et patologisk had mod den hvide race. Grundlæggende skyldes hadet jalousi, at de aldrig vil kunne matche hvide menneskers udseende, evner og fortjenester. Derfor skal vi alle raceblandes og med tiden helt forsvinde:

 


Daniel Cohn-Bendit, “fransk-tysk” politiker, med-præsident for European Greens – European Free Alliance, også regerende i Spinelli-gruppen, en inter-jødisk gruppering med sæde inden for! det europæiske parlaments mure:
“Vi – de grønne – må arbejde for, at der kommer så mange indvandrere til Tyskland som muligt. Når de er i Tyskland skal vi kæmpe for deres ret til at stemme. Når det er gennemført, vil vi have en andel af stemmerne. Vi er nødt til at ændre denne republik.”
Kommentar: Sådan lyder en destruktiv jøde, der aldrig har haft et fædreland i Europa.

 


Nicolas Sarkozy, tidligere præsident i Frankrig:
“Målet er at møde udfordringen fra den raceblanding, der vil foregå i løbet af det 21. århundrede. Det er ikke et valg. Det er en pligt. Det er afgørende vigtigt. Vi kan ikke gøre noget andet. Vi risikerer ellers at blive konfronteret med store problemer. Vi er nødt til at ændre os. Derfor vil vi ændre os. Vi skal ændre alle på samme tid, inden for forretningslivet, i administrationer, i uddannelser, i de politiske partier. Vi vil forpligte os selv til disse resultater. Hvis dette ikke kommer til at fungere i republikken, vil staten bevæge sig i retning af stadig flere gennemgribende forholdsregler. Udfordringen ved raceblanding har Frankrig altid kendt, og ved at tage udfordringen op, vil Frankrig være tro mod sin historie.”
Kommentar: Storladent hykleri, som kendetegner den jødiske palaver. Denne lavstammede, selvhøjtidelige jøde i højhælede sko nåede i det mindste at demonstrere, hvor galt det altid vil gå med jøder i spidsen for europæere. Det drejer sig ikke om at regere til gavn for folket, men om at kontrollere og rage til sig. Han blev afløst af en anden jøde, Francois Hollande, der i en mere stilfærdig stil gør præcis det samme. I øvrigt vil ingen af disse arrogante snyltere acceptere multikultur inden for deres egne jødiske samfund i noget land. Naturligvis ikke …! (Bemærk lucifer-tegnet, som bruges af logebrødre i jødiske frimurerloger.)

 


Thierry Lecoquirre, jødisk doktor, fra artikel i Nevada L’Obs med titlen “Gør kvinder fra den nationale front gravide”.
“Frankrig: Højreorienterede kvinder synes ikke at være mindre massive end andre kvinder, selv om deres reptilagtige hjerner gennemsnitligt er mindre. Som hos enhver kvinde er adfærden afhængig af humør og hormoner samt en feature, der spiller os følgende kort på hånden: hun bliver specielt våd, når hun tages af en stærk mand. Disse kvinder og deres lyster giver os virkelig mulighed for at vinde over dem. Eftersom enhver højreorienteret kvinde sætter pris på militær, macho og feministiske ideer – så lad os spille hendes eget spil – lad os gribe hende og knæppe hende. De har givet os opskriften på at gennemskue deres blege race, så lad os vinde over disse dumme højreorienterede kvinder på et seksuelt niveau til glæde for den smilende menneskeheds overlevelse. Da de er dumme og nemme at narre – som vildt der opsøger jægeren – har vi frit spil. Lad os skabe et krøllet afkom … Ved at udelukke fordelene ved familieplanlægning vil alle graviditeter ende med en lille bastard, en joker, en filur som moderen med tiden vil synes om. Sorte, negre, asiater, jøder, spedalske, zigeunere, handicappede, frimurere, ja selv mine bøsse-venner vil i solidaritet gejle disse kvinder op. Lad samvittigheden blive under puden. Hop på de højreorienterede fisser, der byder sig til, “uheldigvis” af og til kønne. Vi hilser det store altruistiske regnestykke og producerer multikulturelt afkom til den synkende franske skude.”
Kommentar: Jøder er ofte ude af stand til at kontrollere deres liderlighed. Han er samtidig så jødisk af udseende, at ingen behøver at være i tvivl. Næsen dykker efter overlæben, og læberne kunne sidde på en neger.

 


Tim Wise, jødisk forfatter og underviser:
“Alle I rige folk – nyd jeres champagne, eller hvad I nu smykker jer med på vej op ad den økonomiske rangliste. Glæd jer over fortidens fortjenester, eller find behag i andet. For uanset hvad – uanset jeres økonomiske styrke, skal i forstå følgende: I er nødt til at drikke ud, hurtigt og fuldstændigt, for jeres tid er begrænset, virkelig forbandet begrænset, så fest, mens I kan – men læg mærke til den stadig højere tikken fra uret i hjørnet af jeres samvittighed, uret der vidner om, hvor lidt tid I alle har tilbage – ikke langt igen – tik-tak, tik-tak, tik…tak. Vi er nødt til at være tålmodige og vente på, at jeres hjerter holder op med at slå. Lytter I? – efter lyden af jeres døende imperium, jeres nation, som I kendte den – permanent afsluttet. For jeg lytter, og lyden af jeres bortgang er en smuk anvendt matematik, der leverer beviset: Jeres slags – mest gamle mennesker, der klynger sig til en absurd, nostalgisk fantasi om, hvad Amerika plejede at være – er døende. I er som skurken i enhver horror-film, der nogensinde er produceret: I bliver skudt fem gange eller dolket 10 gange eller sprængt i luften to gange – og til sidst vil I dø – selv om det skal tage fire afsnit. I mellemtiden blev I ved at komme tilbage og anfægte vores synspunkter, når vi var til stede. Vi har fejlagtigt følt os overbevist om, at denne gang var I definitivt døde. Fair nok – men husk hvordan denne film ender: vores synspunkter overlever – I gør ikke.
Kommentar: Endnu en underudviklet jødisk fremtoning med en omvendt proportional arrogance.

 


Wesley Clark, amerikansk general:
“Lad os ikke glemme, hvor problemet opstod. Der er ingen plads i Europa for etnisk rene stater. Det er en forestilling fra 1900-tallet. Vi forsøger at bevæge os ind i det 21. århundrede, og vi vil gøre det med multietniske stater.”
Kommentar: Hvorfor passer denne “amerikanske” jødegeneral ikke sin egen business og lader europæerne om deres. Ønsker han måske at fremhæve USA som en multikulturel model? totalt forfejlet! — Eller vifter han os om næsen med en ny “forebyggende” krig i Europa, hvis vi ikke følger jødernes plan for det 21. århundrede og blander os med alverdens folkeslag?

 


Harold Wallace Rossenthal, fra et interview i 1976 ved Charles A. Weissman, publiceret i juni 1992:
“Det amerikanske folk har været let at regere gennem vores propaganda, der har vist sig at være mere effektivt end sværdet. Vi slipper reelt fra at myrde. Alt hvad goy’erne gør er at snakke, ganske ineffektivt, eftersom vi – propagandaens mestre – altid publicerer et modsat standpunkt. Hvis arierne ville studere historien og tage konsekvensen af den, ville pennen blive kastet bort i væmmelse og sværdet tage i brug i hedeste passion. En gennemgang af historien styrker vores moral og viser, at de europæiske lande udelukkende løste deres jødeproblem med magt. Indtil videre har vi undgået sværdet. Når deres eneste modsvar henvises til tidsskrifter af ringe omdømme eller brochurer med begrænset omdeling, er deres pen ingen match imod vores. Men vores konstante frygt er, at de måske åbner øjnene og opdager, at ingen forandring nogen sinde skyldtes det skrevne ord. Historien er blevet skrevet med blod, ikke med blæk. Intet brev, skrift eller bog har nogen sinde rystet folket eller standset et tyranni. Vi forstår dette princip og vores kontinuerlige propaganda tilskynder folk til at skrive breve til præsidenten, til kongressen og til deres lokale medier. Vi kan i sikkerhed fortsætte med at udnytte og presse – og fjerne ytringsfriheden fra – det hvide Amerika, så længe de er optaget af illusionen om at uddanne masserne gennem trykte udgivelser. Det er tvivlsomt, om de nogen sinde opfatter nytteløsheden i det, lægger pennen fra sig og griber sværdet.”
Kommentar: Dette interview er lavet, inden Internettet blev udbredt og udvikledes til et slagsværd imod jødernes propaganda. Det må have været skuffende for en arrogant person som hr. Rossenthal. “Det er vanskelig at spå – især om fremtiden” (sagde Storm P., en god antisemitisk humorist).

 


Mordechai Nisan i den officielle publikation fra World Zionist Organization, august 1948, side 151-156:
“Hvis goyim nægter at leve et liv som mindreværdige, vil det signalere oprør og nødvendiggøre jødisk krig imod deres hele eksistens.”
Kommentar: Igen — indavl, omskæring, indoktrinering – og verden er belemret med et nyt sygt monster.

 


Gregor Gysi, leder af PDS i Tyskland i perioden 1989-1993:
“Hvert år dør der flere indfødte tyskere, end der bliver født. Det er meget heldigt, at nazisterne ikke er så gode til at få afkom, og nedgangen i antallet af Tyskere gør dem afhængige af indvandringen fra fremmede lande.”
Kommentar: Atter en “europæisk” parlamentariker, der har fædrelandskærligheden placeret i Mellemøsten.

 

Rabbinerne er lærere for alle jøder – ikke kun for ortodokse

Den danske ordbog definerer betydningen af “race” således:
Gruppe individer som tilhører samme art og har fælles, arveligt betingede fysiske kendetegn, for menneskers vedkommende fx vedr. hudfarve, ansigtsform eller kropsbygning, kendetegn der adskiller dem fra andre grupper inden for arten.

Hvis nogen skulle få den idiotiske idé at anmelde o-d-i-n.org for “racisme” – naturligvis underforstået “mod jøder”, fordi vi har skrevet en uvelkommen antropologisk artikel om jøders udseende, så vil vi her til slut lade jødedommens ideologer komme til orde. Det manglede bare.

Selv om de er såkaldt “ortodokse” jøder og som rabbinere er vogterne af kultens åndelige værdier, så udtrykker de det kortsluttede jødiske sindelag og tankegods, der har gyldighed for 99 procent af alle jøder. Ingen jøde tager afstand fra dette, men accepterer det stiltiende og vokser et par millimeter ved tanken om at tilhøre “det udvalgte folk”.

Det følgende indbildske vås kunne man kun få sig en sund latter over, hvis det ikke var ment morderisk alvorligt fra disse besatte gamle mænd. Disse udgydelser er selve den jødiske arv, det fælles tankegods fra Talmud.

Er det ikke påfaldende, at ikke en eneste af disse hadefulde gamle mænd eller deres millioner af elever nogen sinde er blevet tiltalt for racisme mod “goyim” (dvs. alle mennesker, der ikke er jøder). Er det ikke udtryk for racisme i sig selv, når en bestemt gruppering igen og igen tillades at fremture i offentlige medier med disse holdninger uden at blive straffet?

Vi må konstatere, at ingen kan udøve racisme mod jøder, og det skyldes to afgørende forhold:

    1. Jøderne repræsenterer ikke en selvstændig race. Jøderne er et sammenrend af forskellige mennesketyper. Når vi laver en kritisk beskrivelse af denne ideologiske gruppering af mennesker, der generelt optræder frastødende og udtrykker arrogance, had og ondskab over for alle andre end jøder, vil en beskrivelse af dem – selv i sin mest nøgterne og videnskabelige form – nødvendigvis få et negativt skær.
    2. Ingen kan begå racisme mod jøder, for jøderne repræsenterer selv den mest racistiske gruppering af mennesker på denne planet. De kan til gengæld uhindret udfolde racisme mod fx den hvide race – og gør det, når det passer dem, som vi ser nedenfor.

 

Sefardisk overrabbiner Ovadia Yosef (f. 1920, d. 2013) udtalte i sin egenskab af overrabbiner:
Den eneste grund til at goyim eksisterer er, at de skal tjene jøder.
Goyim bliver født udelukkende for at tjene os.
De har ingen berettigelse i verden – ud over at tjene Israels folk.
Forestil dig, at en jødes æsel døde. Han ville miste sine penge.
Æslet er hans tjener, og derfor får det et langt liv, så det kan arbejde godt for jøden.
Hvorfor er goyim nødvendige?
De vil arbejde, de vil pløje, de vil så, de vil høste. Vi vil sidde som en Effendi (herremand) og spise.
Dette var formålet med, at goyim blev til.

I The New York Times Magazine (ejet af jøder) skriver Chabad (verdens største jødiske bevægelse), at goyim udelukkende eksisterer for at tjene jøder, og de anpriser Chabad-rabbineren Yitzchak Ginsburgh (f. 1944) under overskriften “Oraklet fra Crown Heights” (et område i Brooklyn), dog uden at citere hans følgende udtalelse i The Jewish Week”.

 

I The Jewish Week, New York (den største jødiske avis uden for Israel) skrev samme rabbiner i sin ugentlige klumme:
Med hensyn til goyim.
Deres sjæle er af en komplet forskellig og underordnet natur. De er absolut onde uden formildende kvaliteter overhovedet.

… Hvis en jøde behøver en lever, kan du så tage denne lever fra en uskyldig goyim der passerer – for at redde din broder?
Torah’en ville sandsynligvis tillade dette. Jødisk liv er af uendeligt højere værdi. Der er noget grænseløst mere helligt og unikt ved et jødisk liv end ved et ikke-jødisk liv.

 

Tidligere leder af Chabad-Lubavitch bevægelsen, rabbiner Menaḥem Mendel Schneersohn (f. 1902, d. 1994), blev af Kongressen i USA i 1994 postumt tildelt æresordenen af højeste grad.
En af hans udtalelser fremgår af billedet ovenfor.
Men det er der vel ikke noget racistisk i – vel?
På US Kongressens hjemmside, congress.gov, kan vi læse følgende begrundelse for Kongressens tildeling:
“Præsidenten autoriseres til, på vegne af Kongressen, at tildele den lubavistiske* rabbiner Menahem Mendel Schneerson en guldmedalje i anerkendelse af hans fremragende og vedholdende bidrag til verdens uddannelse, moral og barmhjertighed. …” *) Hasidisk sekt (af jødiske mystikere), grundlagt i Rusland sidst i 1700-tallet, der understreger vigtigheden af religiøse studier.

 

Religiøs mentor i en tidlig jødisk bosættelse rabbi Abraham Kook (f. 1865, d. 1935) udtalte:
Forskellen mellem en jødisk sjæl og sjælene af goyim er større
end forskellen mellem en menneskelig sjæl og sjælene af kvæg.
Citat fra “Messias’ Æsler” af Seffi Rachlevsky.
Et talmudisk gymnasium i Jerusalem er opkaldt efter denne “Kook-kook’er”.

JC Jewish Chronicle underviser jævnligt i specifikke jødiske betydninger:
Shiksa bruges gennemgående om en kvinde af anden end jødisk herkomst (stammen er fra “sheigetz”, vederstyggelighed) i betydningen kvinde-vederstyggelighed eller hore.
Shikselke bruges om en pige af anden end jødisk herkomst og betyder pige-vederstyggelighed eller pige-hore.

Og endelig en vigtig regel fra Talmud, hvor essensen af jødisk vid og livsanskuelse gennem århundreder er samlet:

De bedste af goyim fortjener at blive slået ihjel … (“Toh shebe – goyim harog”, Jewish Encyclopedia under “Gentile”).
… ligesom de farligste slanger skal have hovedet knust.” (Funk and Wagnalls Jewish Encyclopedia under “Gentile”, p. 617.)

Dette går rabbinerne ikke åbenlyst omkring og docerer, men tag ikke fejl – tilskyndelsen efterleves jævnligt, når jøderne skønner det nødvendigt at fjerne en for imponerende modstander, dvs. alle dem, der ved at fortælle sandheden er kommet til at frembyde en trussel for jødernes fortsatte parasitære udbytning af den øvrige menneskehed.

Som enhver kan forstå, er det afgørende nødvendigt at kunne identificere jøderne iblandt os, så vi præcist ved hvor de befinder sig og hvad de foretager sig i Danmark. Kun på den måde kan de fjernes fra vigtige nøglepositioner i vort samfund, hvor de hver dag arbejder på at afslutte dansk identitet, kultur og overlevelse – på at udslette os og overtage vores værdier og landområde.

Så “racisme mod jøder”? – Det er en vits. Skån os for komikken.