Radio: Jøderne startede også II Verdenskrig

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 27. februar 2017.

 

Ikke at forg­lem­me at Jøder­ne også frem­pro­vo­ke­re­de 1. ver­denskrig m.fl. tid­li­ge­re og efter­føl­gen­de kri­ge med omfat­ten­de tab af men­ne­ske­liv, dog ikke af jødisk liv i næv­ne­vær­digt omfang.

Det føl­gen­de radios­how er på engelsk.

The Bad War (part 1, start 8:00 min inde)The Bad War (part 2, start 4:35 min inde).

Sour­ce: Dr. David Duke på YouTu­be, 27.–28. febru­ar 2017.

Sam­ta­len skal høres i sin hel­hed. Det oply­sen­de ind­hold beskri­ver optak­ten til 2. ver­denskrig. Gæsten er Mike King. Emnet behand­les i hans bog “The Bad War”, som vil være et oplagt køb.

I sam­ta­len bru­ges for­kor­tel­sen “F.D.R.” i betyd­nin­gen “Franklin Dela­no Roo­se­velt”.