Radio: DSNB, Radio Oasen, Danmarks Fremtid

Videoer

Kil­de: DNSB, Dansk Natio­nalso­ci­a­li­stisk Bevæ­gel­se, Radio Oasen, 2015

I fored­ra­get næv­nes Harald Niel­sen, en frem­ra­gen­de lit­te­rat og for­kæm­per for dansk natio­nal fri­hed, dår­ligt nok kendt på grund af sin mod­stand mod jøder­nes regi­me i Danmark.