LØBESEDLER

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2016-11-21.

 

Kopi­er bil­le­der­ne neden­for ind i et doku­ment. Print der­ef­ter doku­men­tet ud i sort-hvidt på a4- eller a5-for­mat. Brug udskrif­ter­ne som løbe­sed­ler til for­de­ling og opsæt­ning i dine omgi­vel­ser. Uden­dørs kan opsla­ge­ne læg­ges i et pla­stic-char­teque. Sæt dem kun op, hvor de ikke skæm­mer natu­ren eller kræn­ker pri­vat ejen­dom

1. løbeseddel:

2. løbeseddel:

3. løbeseddel:

4. løbeseddel:

5. løbeseddel:

6. løbeseddel: