Fred Leuchter fortæller sin historie

Sand Historie

O-D-I-N.org pres. Fred Leuchter, 11. oktober 2015.

 

Efter 20 år fortæller Fred Leuchter sin historie.

Fred Leuchter var ikke oprindeligt revisionist, men blev det!

Mere end tyve år efter, at Fred Leuchter rystede den jødiske verden med den allerførste kriminaltekniske undersøgelse af de påståede gaskamre i Auschwitz, giver han sit første interview i samtale med Jim Rizoli. Leuchters rapporter beviste, at krematoriernes lighuse, der af jøderne stadig udpeges som gaskamre, aldrig kunne have været anvendt til massegasning af mennesker.

Inden du ser videoen:

Undgå venligst at begå den ret almindelige fejl at sidestille tilstedeværelsen af krematorier med tilstedeværelsen af gaskamre til ombringelse af mennesker. Krematorierne forekom ved alle større koncentrationer af mennesker, ligesom de findes i alle større byer i dag.

Baggrunden for Fred Leuchters rapporter var forsvarets indkaldelse af ham som ekspert i gaskamre under retssagen mod Ernst Zündel i Toronto i 1988. Ernst Zündels “forbrydelse” bestod i at hævde, at jødernes Holocaust ikke kunne have fundet sted. Fred Leuchters rapporter, der i deres helhed blev optaget i retsprotokollen i form af vidneforklaringer, beviste, at Ernst Zündel havde ret. Men det gjorde ingen forskel. Rapportens konklusioner blev underkendt, og i 1988 blev Ernst Zündel af retten i Ontario idømt 15 måneders fængsel. I 1992 blev dommen underkendt af Canadas Højesteret, idet loven, han var dømt efter, “at videregive falske rygter”, en antikveret regel i retssystemet, endelig blev anset for at stride mod konstitutionen.

Ernst Zündel er født i Tyskland i 1939. Han immigrerede til Canada i 1958 og boede i Toronto og Montreal indtil 2001. Den canadiske administration afviste i 1966 og igen i 1994 hans forsøg på at opnå canadisk statsborgerskab. En dommer besluttede i marts 2005, at Ernst Zündel, der var tilbageholdt for at udgøre en trussel mod den nationale og internationale sikkerhed, skulle udvises til Tyskland.
I 2007 blev Ernst Zündel i Tyskland i en alder af 67 tiltalt for antisemitiske aktiviteter ved i udgivelser og på Internettet at havde “benægtet Holocaust” – en forbrydelse i det moderne EU-Tyskland! – og blev idømt 5 års fængsel! Han blev løsladt den 1. marts 2010.

Vi ved ikke, hvor frihedskæmperen Ernst Zündel opholder sig i 2015, men én ting er sikkert: han vil blive forfulgt og plaget af den internationale sekt af kriminelle jøder, så længe de gives mulighed for det.

Hvis du er i tvivl om, hvem der har magten – så er det dem, du ikke må kritisere!

Den logiske konsekvens af denne påstand, der bl.a. er bevist med Ernst Zündels og Fred Leuchers kamp for ytre sig frit – samt af tusindevis af andre tilfælde, er – at det er jøderne, der regerer Tyskland i dag. De kontrollerer også de fleste andre europæiske lande, herunder Danmark. Det er på tide at vågne op og identificere magtjøderne, der driver deres spil som kryptojøder, og fjerne dem fra indflydelse.