FORHOLDSREGLEN = indflydelse efter repræsentation

Redaktionelt

Forklaret med et praktisk eksempel, et forslag til en salomonisk løsning på problemet med fremmede erobringskulturer i Danmark:

Det bliver nødvendigt at indføre flg. sondring:
En person, der opholder sig legalt inden for rigets grænser uden at opfylde betingelserne for at være dansker (jf. definitionen), tilhører gruppen: fremmede i Danmark. Dette gælder uanset varigheden af det hidtidige ophold og uanset formelt tildelt statsborgerskab. Denne gruppe består af jøder, muslimer og andre kulturer, der ikke kan eller vil være danskere.

Hvis gruppen af fremmede i Danmark udgør 500.000, heraf 50.000 jøder, mens hele befolkningen er på 5 mio., vil de fremmede kunne være repræsenteret i en dansk forsamling med en andel på 10 procent. Den andel omfatter alle undergrupper inden for gruppen af fremmede, således at jøderne i eksemplet vil udgøre 1/10 af gruppen.
Det betyder, at 10 fremmede, deraf 1 jøde, kan optages og have indflydelse i en dansk forsamling for hver 90 danskere.
Der vil dermed højst være 17 folketingspladser til rådighed for gruppen af fremmede, der udgør 10 procent af Danmarks befolkning.
En statsstøttet radio eller virksomhed med 180 danskere kan ansætte 20 fremmede, hvoraf 2 kan være jøder.
Reglen angiver en øvre grænse for deltagelse, ikke en rettighed. Pladserne for fremmede kan ikke optages af fremmede, hvis der mangler kvalificerede aspiranter. De kan heller ikke være ubesatte, hvis der derved opstår en mangel.
Forholdsreglen bevirker, at fremmede ikke kan opnå et besluttende flertal i Danmark og blive autonomt. Den sikrer, at danskerne altid bestemmer i eget land og vil i praksis være et barometer for, hvor stor en andel af fremmede vi danskere ønsker at administrere i landet – jo færre fremmede desto større selvbestemmelse.

I 2087 vil danskerne være et mindretal i Danmark, så det er nu, problemet skal løses – i fælleskab. Slut dig til O-D-I-N, hvis du vil kæmpe for Danmark.