Det tredie Ting (1. del) – Titelblad og Indhold

Sand Historie

Side 1–4 (titelblad m.v.)

LORENZ CHRISTENSEN

DET TREDIE TING

 

1. DEL

DANSK BOGKREDS

KØBENHAVN 1943

 


V. Topsøe-Jensen

 

Født 16. 6. 1874 i Thisted. Højesteretsdommer. 1918–23 Rigsadvokat.
Offentlig anklager i Landmandsbank-processen.

INDHOLD 1. del

Forord9
1.Jødisk mål: Fra samfundsmagten til verdensmagten17‑86
a)Louis Levy om jødedommens mission19
b)De første efterkrigsårs diskussioner om jødernes stilling inden for de forskellige samfund [årene efter Første Verdenskrig].32
c)Hvorledes Aage Lotinga gjorde sig fortjent til den franske dekoration Officier d'Académie43
d)Kontroversen om "Zions Vises Protokoller"49
e)Jødernes drøm om verdensherredømmet83
2.Striden om Det tredje Ting87‑189
a)Jødernes herredømme under Ministeriet Zahle87
b)De skjulte kræfters spil under Påskekrisen 1920142
c)Hvorledes Glückstadt beherskede Ministeriet Neergaard157
d)Landmandsbankens deltagelse i offentlige lån167
e)Danmark 1914–24: et jødestyret land185
6
3.Fra spekulationens overdrev190‑415
a)Hvordan Glückstadt fremmede kapitalens koncentration på jødiske hænder190
b)Hvorledes Glückstadt og Ringberg sørgede for slægt og venner218
c)Februar-kontoen 1917244
d)Da Glückstadt ved hjælp af Det Transatlantiske Kompagni ville erobre verdensmarkedet260
e)"Nationens forbillede" Herman Heilbuth307
f)Ballin-koncernens virksomhed338
g)Hugo Rothenbergs spekulationer378
h)Hvordan Theo. Kliatschko og Mayer Katz kørte Nordisk Oversøisk Handelsselskab i sænk386
i)Jøderne som børsspekulationens hovedmænd395
4.Landmandsbankkatastrofen416‑560
a)Hvordan bankens forhold forværredes i de første efterkrigsår416
b)Da det store udbud af egne aktier fremkaldte den endelige katastrofe429
c)Bankens afskrivninger ultimo 1922 og senere436
d)Processen mod Emil Glückstadt og hans medskyldige460
e)Det tredie Tings underhåndsagitation for at få undersøgelsen og processen standset497
f)Hvordan Laura Glückstadt, født Rée, forsvarede sin mands sag516

7

Anden del

5. Parlamentarismens falliterklæring.
6. København som de jødiske storspekulanters Eldorado.
7. København som de jødiske agitatorers og konspiratorers central.
8. Hvor spillet gik — uden for Landmandsbanken.
9. Professor L. V. Bircks kamp mod jødevældet.
Afsluttende betragtninger.
Billedfortegnelse.

8 (blank)

Til introduktionen