Danske videoer

Videoer

På denne side bringer vi unikke dansksprogede videoer.

Disse videoer udtrykker hovedargumenterne i vores kamp imod den internationale jødedoms forsøg på at udslette alle hvide mennesker i verden.
En anden side viser udvalgte fremmedsprogede videoer, hvor vores kampfæller i andre europæisk udviklede dele af verden bidrager med deres syn på, hvorfor vi er nødt til at rejse os som en samlet bevægelse for at afskaffe det verdensomspændende, destruktive, krigsprovokerende jødiske netværk, der er i gang med at udslette alt, hvad der er hvidt, og underlægge sig alt, hvad vi har præsteret af enestående resultater.
Vi vil være en torn i øjet på den evindelige jøde, indtil han indser, at vi og vores verden er blevet stor – ikke for at blive udslettet eller perverteret af en lille flok sindssyge galninge – men for at bestå og vise vejen frem mod en fredelig verden for alle folkeslag. Denne verden vil udmærke sig ved, at enhver jøde og enhver jødelakaj er sat uden for indflydelse på alle niveauer. Historien viser, at der ikke findes nogen mellemvej.

Klik på billedet for at se videoen …

Hvid erkendelse


Helmuth Nyborg om indvandringen


Når det bliver Danmarks tur


Tror du, at de er danskere?


Bag Fjendens Linjer


Die Fahne hoch! (Syng med på tysk el. dansk)


Jødisk rituelt dyrplageri


Radio: Radio Oasen, Danmarks Fremtid


En ny verdenskrig til sofahjernerne


Meld dig til O-D-I-N


Vi skulle have lyttet til Adolf Hitler


Folkemordet på hvide europæere


OVERTAGELSEN - en krig i slowmotion